Raspored junski ispitni rok

Datum i vreme polaganjaNaziv predmetaKandidat
Četvrtak

15.6.2017.g.

u14:30

Ishrana1.Jasmin Cucurigović  Ir kuvar
Četvrtak

15.6.2017.g.

u14:30

Verska nastava1.Todosijević Lena tt IVr
Četvrtak

15.6.2017.g.

u14:30

Francuski jezik1.  Lazarević Miljana kom-o IIIr

2.Grujčić Ana FA IVrpopravni

 

Četvrtak

15.6.2017.g.

u14:30

Socijalna ekologija1. Šabazović Dušan  to IIr
Petak

16.6.2017.g.

U 14:30

Formiranje  i plasmana turističkih putovanja1.  Krstić Milica tt-o IVr
Petak

16.6.2017.g.

U 14:30

Ekonomika turizma1.Todosijević Lena tt IVr
Petak

16.6.2017.g.

U 14:30

Informatika  i računovodstvo1.  Lazarević Miljana kom-o IIIr

 

Ponedeljak

19.6.2017.g.

U11:55

Turistička geografija

 

1.Todosijević Lena  tt IVr 2.Krstić Milica tt-o IVr

 

Ponedeljak

19.6.2017.g.

U14:30

Sistem obezbeđenja1. Šabazović Dušan  to IIr
Ponedeljak

19.6.2017.g.

U14:30

Obuka u virtuelnom preduzeću1.  Lazarević Miljana kom-o IIIr

 

Ponedeljak

19.6.2017.g.

U13:45

Marketing1.Nastić Bojan kom-oIVr popravni

 

Ponedeljak

19.6.2017.g.

U14:30

Statistika1.Stojanović Marko pt Ivr

2.Milenković Marija IVr  popravni  

 

Utorak

20.6.2017.g.

U 8:00

Matematika1.  Krstić Milica tt-o IVr
Utorak

20.6.2017.g.

U 12:00

Zaštita od požara i zaštita na radu1. Šabazović Dušan  to IIr
Utorak

20.6.2017.g.

U 14:30

Spoljnotrgovinsko i devino poslovanje1.Todosijević Lena  tt IVr
Utorak

20.6.2017.g.

U 14:30

Orgnaizacija nabavke i prodaje1.  Lazarević Miljana kom-o IIIr

 

Sreda

21.6.2017.g.

U 8:00

Engleski jezik1.Krstić Milica tt IVr

2.Lazarević Miljana kom-oIIIr

3.Todosijević Lena tt IVr

4. Nastić Bojan kom-oIVr popravni

Sreda

21.6.2017.g.

U 9:00

Osnovi radnog prava1. Šabazović Dušan  to IIr
Sreda

21.6.2017.g.

U 13:30

Kuvarstvo1. Jasmin Cucurigović  Ir kuvar
Sreda

16.6.2017.g.

U 14:00

Profesionalna praksa1. Jasmin Cucurigović  Ir kuvar