Još jednada korisna obuka

Prošle nedelje, physician ta?nije 25. novembra 5 naših u?enika III razreda  je u?estvovalo na radionicama zajedno sa ostalim vršnjacima iz drugih borskih srednjih škola. Našu školu su predstavljali: Jovanovi? Sanja, viagra 40mg Gaji? Aleksandar i Nikoli? Nikola iz III-3 odeljenja, generic a iz III-2 odeljenja bile su prisutne Anita Demiri i Bogdanovi? Nevena. Edukacija u?enika je organizovana od strane NVO ’’Kokoro’’i realizovana  je  u prostorijama gradske biblioteke u trajanju od 5 sati na temu: ’’Živimo zajedno u svetu razli?itosti’’. Komentari naših u?enika su veoma pozitivni u smislu dobre organizacije, odli?nih radionica i veoma korisne debate gde su u?enici razmenili mišljenja i iskustva o najve?im problemaima današnje školske omladine a to je diskriminacija . Mila i Goca kao voditeljke radionica su i ovoga puta  pokazale svoj entuzijazam i volju u edukovanju mladih borana za život. Po re?ima naših u?enika diskriminacija se ponekad i ne primeti, naj?eš?a reakcija diskriminisanih je ?utanje i povla?enje. Zato je njihov savet:’’O?i u o?i, suo?ite se sa problemom i osobom, pokušajte da problem rešite a ne da bežite od njega’’.