Obeležavanje 1. decembra Svetskog dana borbe protiv AIDS-a

U organizaciji regionalne kampanje Omladine JAZAS-a Zaje?ar i Resurs centra u Boru i naših u?enika vršnja?kih edukatora: Dijana Grami? i Vladimir Stoji?evi? iz II-4 odeljenja; Marijana Andreji? i Nikola Milovanovi? iz II-5 odeljenja i Vuk Mihajlovi? iz II-2 odeljenja, abortion obeležen je Svetski dan borbe protiv SIDE. Jedna grupa tih u?enika je u holu škole delila kondome i promo materijale a druga grupa to isto u Tehni?koj školi. Svoj doprinos u kampanji u okviru predmeta zdravstveno vaspitanje, dalo je i odeljenje I-4 koji su uradili postere i publikacije i zajedno sa svojom profesoricom Natašaom Ran?elovi? izlepili pano u hodniku škole.

Naši gore pomenuti vršnja?ki edukatori koji su završili obuku o HIV-u i polno prenosivim bolestima u organizaciji JAZAS-a, uspešno su položili test i dobili sertifikate za rad. Iskoristi?emo njihova znanja. Od slede?e nedelje ?e ulaziti u odeljenja i držati radionice po dogovoru sa odeljenjskim starešinama.