Sajam turizma

U Sportskom centru „Mladost“ u Boru 11. i 12.marta 2011. godine održa?e se Sajam turizma u organizaciji Resurs centra u okviru projekta – Vratite se prirodi odmarajte na selu. Finansiranje projekta vrši Ministarstvo poljoprivrede, cialis šumarstva i vodoprivrede, a partneri su Turisti?ka organizacija Bora, asocijacija studenata Tehni?kog fakulteta Bor i Ekonomsko-trgovinska škola Bor. Slika preuzeta odavde.

Međunarodni sajam obrazovanja

Od 11-13. marta 2011. godine se održa?e se Medjunarodni sajam obrazovanja –EDUfairTM 2011 u hotelu Continental na Novom Beogradu. Na sajmu ?e nastupiti državni i privatni univerziteti, doctor fakulteti i visoke škole iz svih centara Srbije i inostranstva (Nema?ke, Austrije, Gr?ke, Engleske, Italije, Kanade, Kipra, Madjarske, Republike Srpske, SAD, Francuske, Hrvatske, ?eške itd.) Zemlja po?asni gost sajma ove godine je […]

Ljubav je kad ti srce drnda!

Nasuprot onome sto se danas misli, asthma Dan zaljubljenih je zapravo prastari praznik – 14. februara stari Rimljani su slavili boga Fauna, generic zaštitnika pastira. Pri tome bi kao blagoslov za sre?nu i bogatu ljubav zaljubljeni par prskali krvlju žrtvenog jareta. U hriš?anskoj epohi Valentin, store mu?enik iz III veka n.e. bio je svetitelj koga su poštovale mlade devojke nesre?ne […]

Matura školske 2010/2011. god.

Dragi maturanti, sale evo materijala koji ?e vam, cialis nadamo se, click olakšati završetak vašeg školovanja u našoj školi. Spisak predmeta i oblasti za izradu maturskog i završnog ispita možete pogledati ovde  spisak predmeta i oblasti . Pitanja iz izbornih predmeta za EKONOMSKOG TEHNI?ARA slede … ET marketing ET matematika ET monetarna ekonomija i bankarstvo ET osnovi ekonomije ET poslovna ekonomija […]

Dodeljeni sertifikati mladim preduzetnicima

Obuku za preduzetnike u organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja u okviru projekta “Regionalni razvoj Bora” poha?alo je i 11 u?enika naše škole. Obuku, viagra koja je realizovana u prethodnih nekoliko meseci, medicine   završilo je ukupno 98 polaznika iz Bora i Majdanpeka. Kandidati su uradili biznis planove za sopstvene poslovne ideje, a 28. januara su im dodeljeni sertifikati u […]

Svečano proslavljena školska slava Sveti Sava

Prema dugogodišnjoj tradiciji u Ekonomsko-trgovinskoj školi se Dan Svetog Save proslavlja uz slavski kola?, medicine sve?u, miris tamnjana, blagoslov sveštenika i pojenje hora himne našem Prosvetitelju. Ni ove godine tradicija nije izostala. U prepunoj sali škole koju su napunili naši najmla?i u?enici i njihovi nastavnici, izvedena je Sve?ana akademija u ?ast  Prvom srpskom svetitelju. Pod vo?stvom iskusnog srbiste Snežane Antonijevi? […]

Uspeh na kraju I polugodišta školske 2010/2011. godine

Prvo polugodište šk. 2010/2011. godine u?enici ETŠ završili su sa uspehom koji se ne razlikuje mnogo od prošlogodišnjeg. Ono što je primetno je da je pove?an broj neocenjenih u?enika i broj izostanaka. Kao  po starom  obi?aju najbolju srednju ocenu imali su u?enici ?etvrtog razreda a najmanje su izostajali u?enici prvog razreda.

BUDIMO HUMANI – poručuje Parlament

Ideja o humanitarnim akcijama koje pokre?e Parlament u?enika provejava odavno u našoj školi. Jedna od tih akcija se trenutno sprovodi u školi. U toku je prikupljanje ode?e i obu?e za siromašnu decu i decu bez roditelja. U?enici donose pune kese svoje garderobe i predaju pedagogu škole. Na kraju akcije, viagra price škola ?e pozvati Crveni krst koji ?e preuzeti donaciju […]

PUŠAČI, LOŠE VAM SE PIŠE

U prepunoj sali škole, medic 6. decembra je održana tribina pod nazivom ’’Prevencija raka plu?a’’u realizaciji Medicinskog centra Bor. Doktorke Elizabeta Raši? i Slavica Petkovi? su u?enicima i osoblju škole vizuelno i verbalno do?arale i prikazale kako izgledaju plu?a puša?a i kolika je rizi?nost da puša?i obole od raka plu?a. Zastrašuju?e!!! S obzirom i na Zakon o zabrani pušenja u […]