Tribina – Zdravstveno vaspitanje

U utorak 16. novembra održana je još jedna veoma kvalitetna tribina za u?enice tre?eg i ?etvrtog razreda u cilju prevencije zdravstvenog vaspitanja na temu: Prevencija raka grli?a materice. Predavanje dr ginekologa Zvonka Panti?a propra?eno je prezentacijom slika na video bimu što je ostavilo snažan utisak na našu žensku populaciju škole kako na u?enice tako i na profesorice koje su bile […]

UČENICI ODUŠEVLJENI

Od ponedeljka 15. novembra po?eo je sa radom ‘INTERNET  KUTAK’koji se nalazi u hodniku škole gde  u?enici mogu  besplatno da koriste internet i to na novim ra?unarima kupljenim od sredstava roditelja tzv.’ ?a?kog dinara’. Dobra vest je da ?e  ra?unari biti  maksimalno iskoriš?eni a manje dobra su kašnjenja u?enika na ?as.

20 godina ETŠ Bor

Nedelja od 8. do 12. novembra protekla je u znaku obeležavanja 20 godina postojanja i rada škole:Škola je raspisala interni nagradni konkurs u literarnim i likovnim radovima;Od dobijenih likovnih radova postavljena je izložba u?eni?kih radova u holu škole;Po oceni žirija prvo mesto za literarni rad pripalo je u?enici III-1 odeljenja Maji Stamenkovi?, doctor drugo mesto za rad pripalo je u?enici […]

Tribina – TRAFIKING

Krajem oktobra (25.10.) u sali škole realizovana je tribina za u?enike IV razreda na temu: Trgovina ljudima (TRAFIKING) u organizaciji Crvenog krsta iz Zaje?ara i Centra za socijalni rad tako?e iz Zaje?ara. Tribini su prisustvovali 112 maturanata i 7  nastavnika škole sa pedagogom. Predavanje je dobro osmišljeno i slikom i tonom. Prisutni su se ježili od pojedinih scena ali je […]

Plan nastave u bloku

Nastavni predmetfond ?asovavreme realizacijemesto realizacijeI polugodišteII polugodišteI-4Organizovanje usluga prevoza3024.-30.12.2010.škola, denture turisti?ke agencijePlasiranje lokalnih turisti?kih ponuda6006.-17.06. 2011.škola, clinic turisti?ke organizacijeI-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objekti, školaUsluživanje sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objektiII-4Agencijsko i hotelijersko poslovanje9008.-12.11.2010.12.-25.04.2011.škola, turisti?ke agencije i hoteliII-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom15017.-30.12.2010.30.05.-17.06.2011.ugostiteljski objektiIII-1Finansijsko-ra?unovodstvena obuka3015.-21.04.2011.privredna društvaIII-2Sekretarsko poslovanje3030.05.-03.06.2011.Sekretarijat školeOsnovi mati?ne evidencije3009.- 13.05.2011.PU Bor, Mati?na služba, Centar za socijalni rad, Katastar, školaOsnovi pravnih postupaka3016.- 20.05.2011.SO Bor, škola. […]

Ispitni rokovi za redovne i vanredne učenike

 Vrsta ispitaispitni rokprijavljivanje ispitapolaganjeispitavanredni i dopunski ispitinovembarskijanuarskiaprilskijunskiavgustovski16. i 17.11.2010.14. i 15.01.2011.11. i 12.04.2011.14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.22-26.11.2010.20-24.01.2011.15.-21.04.2011.20.-24.06.2011.22.-26.08.2011.popravni ispitijunski(za završ. razr.)avgustovski14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.20. – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.razredni ispitijunski-za zavr.raz.-za ostale raz.avgustovski30.05.2011.21.06.2011.16 i 17.08.2011.31.05.- 02.06.2011.22 – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.maturski i završni ispitijunskiavgustovskijanuarski06.06.2011.16 i 17.08.2011.14 i 15.01.2011.07.-15.06.2011.22.-26.08.2011.20.-24.01.2011.

Put u Poljsku

Upoznaj Evropu 2010 ISAC fond, abortion uz podršku Ministarstava inostranih poslova Republike Finske i Republike Poljske kao i Ambasada Finske i Poljske u Beogradu, anabolics objavili su  konkurs za u?enike tre?ih razreda srednjih škola iz Srbije, da provedu nedelju dana u Finskoj ili Poljskoj u?e?i o institucijama Evropske Unije, obrazovnim sistemima ove dve zemlje, kulturi i ljudima.Konkurs „Upoznaj Evropu 2010“ […]