Broj bodova za upis prošle godine

Prošle školske godine 2010/2011. ETŠ je popunila kvote za upis u?enika za IV stepen u I upisnom roku. Najve?i broj bodova bio je potreban za Finansijskog administratora a najmanji za Turisti?kog tehni?ara. Ina?e evo broja bodova po profilima od prošle godine:

  1. Finansijski administrator – ogled: najviše 100 –  najmanje 81, allergist 52
  2. Komercijalista – ogled: najviše 80,68 – najmanje 69,36
  3. Poslovni administrator: najviše 94,5 – najmanje 77,54
  4. Turisti?ki tehni?ar – ogled: najviše 98,82 – najmanje 67,36