Upis u školsku 2011/2012. godinu

Slede?e školske godine u prvi razred Ekonomsko-trgovinske škole možete upisati slede?e obrazovne profile:

1. Finansijski administrator – 24 u?enika – ogled

2. Komercijalista – 24 u?enika – ogled

3. Poslovni administrator – 24 u?enika – ogled

4. Turisti?ki tehni?ar – 24 u?enika – ogled

5. Trgovac – 30 u?enika

Upis ?e se vršiti 13.07.2011. godine od 8 do 14 ?asova.

Upis u II, health III i IV razred vrši?e se 30.08.2011. godine od 10 ?asova.