Promocija ideje i programa Evropskog dnevnika

U petak 11. februara, advice sa po?etkom u 12:30 organizova?e se promocija progama Evropskog dnevnika namenjena u?enicima II i III razreda naše škole. Promocija ?e biti održana u kabinetu 0. O?ekujemo da u?enici do?u i vide novi na?in rada i dobiju šansu da se upoznaju sa idejama kako i šta ?emo raditi. Na sastanku u?enici ?e dobiti priru?nike za realizaciju […]

Šta je to evropski dnevnik???

Evropski dnevnik je program, adiposity projekat koji je napravila fondacija Generacija Evrope, sa ciljem upoznavanja vrednosti koje nudi Evropa. Ideja projekta je da se mladima predstavi Evropa kakva jeste i da se upoznaju sa perspektivama koje Evropa nudi. Evropski dnevnik je priru?nik za u?enika koji izlazi od 1996. godine i izu?avaju ga srednjoškolci u celoj Evropi. Program evropskog dnevnika realizuje […]

Plan nastave u bloku

Nastavni predmetfond ?asovavreme realizacijemesto realizacijeI polugodišteII polugodišteI-4Organizovanje usluga prevoza3024.-30.12.2010.škola, denture turisti?ke agencijePlasiranje lokalnih turisti?kih ponuda6006.-17.06. 2011.škola, clinic turisti?ke organizacijeI-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objekti, školaUsluživanje sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objektiII-4Agencijsko i hotelijersko poslovanje9008.-12.11.2010.12.-25.04.2011.škola, turisti?ke agencije i hoteliII-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom15017.-30.12.2010.30.05.-17.06.2011.ugostiteljski objektiIII-1Finansijsko-ra?unovodstvena obuka3015.-21.04.2011.privredna društvaIII-2Sekretarsko poslovanje3030.05.-03.06.2011.Sekretarijat školeOsnovi mati?ne evidencije3009.- 13.05.2011.PU Bor, Mati?na služba, Centar za socijalni rad, Katastar, školaOsnovi pravnih postupaka3016.- 20.05.2011.SO Bor, škola. […]

Ispitni rokovi za redovne i vanredne učenike

 Vrsta ispitaispitni rokprijavljivanje ispitapolaganjeispitavanredni i dopunski ispitinovembarskijanuarskiaprilskijunskiavgustovski16. i 17.11.2010.14. i 15.01.2011.11. i 12.04.2011.14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.22-26.11.2010.20-24.01.2011.15.-21.04.2011.20.-24.06.2011.22.-26.08.2011.popravni ispitijunski(za završ. razr.)avgustovski14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011.20. – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.razredni ispitijunski-za zavr.raz.-za ostale raz.avgustovski30.05.2011.21.06.2011.16 i 17.08.2011.31.05.- 02.06.2011.22 – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.maturski i završni ispitijunskiavgustovskijanuarski06.06.2011.16 i 17.08.2011.14 i 15.01.2011.07.-15.06.2011.22.-26.08.2011.20.-24.01.2011.

Ritam radnog dana u školi

Zbog nedostatka u?ioni?kog prostora škola je prinu?ena da nastavu organizuje dvosmenski. Nastava za II, ambulance III i IV razred bi?e realizovana u prvoj smeni a za I razred u popodnevnoj smeni. Osim za u?enike I razreda, drugs popodnevna nastava organizovana je za sve razrede obrazovnog profila Kuvar iz predmeta Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom . Prva smena po?inje sa nastavom u […]

Stari školski program

Evo starog školskog programa … pa odavde kopirajte šta treba …. LINK…Dokument je „zipovan“ ako ne možete da ga otvorite treba vam program WinZip, click koji možete da skinete odavde Nije ništa komplikovano 🙂

Formular za godišnji program

Formular za godišnji program možete skinuti sa ovog linka: formular za godišnji program (najpre kliknite ispod na Pro?itajte ostatak, cheap da bi se aktivirao link)Formular popuniti bez promene fonta. Kada kliknete na deo dokumenta na kom želite da unesete tekst ili broj, viagra 40mg ne menjate ništa samo unostite tražene informacije.Popunjeni formular nazvati: Naziv ogleda – predmet … primer: Turisticki […]