Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenje konkursne dokumentacije JN br. 02/2014

Poštovani, herbal

Javljamo se povodom Vaše javne nabavke broj 2/2014, objavljene decembra 2014 godine, radi izvo?enja ekskurzija za II, III i IV razred u školskoj 2015/2016. godini.

Sa obzirom da niste naveli termine realizacije ekskurzija molimo Vas da nas obavestite o istom (mesec i godina) kako bismo mogli da uradimo pravilne i pravovremene predrezervacije u hotelima.

Pojašnjenje Komisije za javnu nabavku usluge izvo?enja eskurzije za drugi, tre?i i ?etvrti razred Ekonomsko-trgovinske škole Bor u šk. 2015/2016. godini, JN br. 02/2014

Poštovani,

U odeljku II „Podaci o predmetu javne nabavke“ na 4. strani kod opisa partija stoji da ?e se ekskurzija realizovati u drugoj polovini septembra 2015. godine. Tako?e na strani 16. pod ta?kom 9.2. „Zahtev u pogledu roka izvršenja usluge“ stoji da predmetna nabavka mora biti izvršena u drugoj polovini septembra 2015. godine.

S poštovanjem,
Komisija za JN 2/2014