Školski list Tragovi br. 14

Školski list Tragovi ve? 14 godina tradicionalno ure?uju u?enici i nastavnici naše škole. Ni ove školske godine nije bilo druga?ije. Me?utim, generic novina je to što imamo prvo elektronsko izdanje našeg lista i nadamo se da ?e ga ?itaoci sa uživanjem i interesovanjem ?itati. Na ovaj na?in želimo da predstavimo dešavanja i novosti iz naše škole, doctor aktivnosti u kojima smo u?estvovali ove školske godine, takmi?enja i nagrade koje smo osvajali. Želimo da predstavimo sve projekte, radionice i humanitarne akcije naših u?enika. ?ita?ete o našim putovanjima, zanimljivostima, dobi?ete korisne ekonomske savete, sazna?ete koliko su nam zabavni i zanimljivi neki ?asovi, nau?i?ete ponešto o stranim jezicima…
Promocija naše škole i školskog lista Tragovi bi?e održana u ponedeljak 1. juna u Narodnoj biblioteci Bor sa po?etkom u 17.45. Pozivamo vas da nam se pridružite i uživate sa nama.