Author Archives: Sonja Stamenković

Predavanja o zdravlju – uvek dobrodošla

11 дец 10
Sonja Stamenković
No Comments

Još jedno predavanje u nizu preventivnih predavanja u organizaciji ZZZ ’’Timok’’ Zaje?ar. Doktorka Branka iz Zavoda je govorila o bolestima zavisnosti i najboljem na?inu o?uvanja zdravlja. U?enici II-1 odeljenja su pokazali veliko interesovanje o temi na predavanju pa su zato i pohvaljeni od strane doktorke Branke.

Statistika PA III razred – grafici

09 дец 10
Sonja Stamenković
No Comments

Evo zadataka vezanih za grafi?ke prikaze zadaci_grafici

Obeležavanje 1. decembra Svetskog dana borbe protiv AIDS-a

02 дец 10
Sonja Stamenković
No Comments

U organizaciji regionalne kampanje Omladine JAZAS-a Zaje?ar i Resurs centra u Boru i naših u?enika vršnja?kih edukatora: Dijana Grami? i Vladimir Stoji?evi? iz II-4 odeljenja; Marijana Andreji? i Nikola Milovanovi? iz II-5 odeljenja i Vuk Mihajlovi? iz II-2 odeljenja, abortion obeležen je Svetski dan borbe protiv SIDE. Jedna grupa tih u?enika je u holu škole delila kondome i promo materijale a druga grupa to isto u Tehni?koj školi. Svoj doprinos u kampanji u okviru predmeta zdravstveno vaspitanje, dalo je i odeljenje I-4 koji su uradili postere i publikacije i zajedno sa svojom profesoricom Natašaom Ran?elovi? izlepili pano u hodniku škole.

Naši gore pomenuti vršnja?ki edukatori koji su završili obuku o HIV-u i polno prenosivim bolestima u organizaciji JAZAS-a, uspešno su položili test i dobili sertifikate za rad. Iskoristi?emo njihova znanja. Od slede?e nedelje ?e ulaziti u odeljenja i držati radionice po dogovoru sa odeljenjskim starešinama.

Još jednada korisna obuka

30 нов 10
Sonja Stamenković
No Comments

Prošle nedelje, physician ta?nije 25. novembra 5 naših u?enika III razreda  je u?estvovalo na radionicama zajedno sa ostalim vršnjacima iz drugih borskih srednjih škola. Našu školu su predstavljali: Jovanovi? Sanja, viagra 40mg Gaji? Aleksandar i Nikoli? Nikola iz III-3 odeljenja, generic a iz III-2 odeljenja bile su prisutne Anita Demiri i Bogdanovi? Nevena. Edukacija u?enika je organizovana od strane NVO ’’Kokoro’’i realizovana  je  u prostorijama gradske biblioteke u trajanju od 5 sati na temu: ’’Živimo zajedno u svetu razli?itosti’’. Komentari naših u?enika su veoma pozitivni u smislu dobre organizacije, odli?nih radionica i veoma korisne debate gde su u?enici razmenili mišljenja i iskustva o najve?im problemaima današnje školske omladine a to je diskriminacija . Mila i Goca kao voditeljke radionica su i ovoga puta  pokazale svoj entuzijazam i volju u edukovanju mladih borana za život. Po re?ima naših u?enika diskriminacija se ponekad i ne primeti, naj?eš?a reakcija diskriminisanih je ?utanje i povla?enje. Zato je njihov savet:’’O?i u o?i, suo?ite se sa problemom i osobom, pokušajte da problem rešite a ne da bežite od njega’’.

Tribina – zdravstveno vaspitanje

30 нов 10
Sonja Stamenković
No Comments

U ?etvrtak 25. novembra održana je još jedna veoma kvalitetna tribina za u?enice tre?eg i ?etvrtog razreda u cilju prevencije zdravstvenog vaspitanja na temu: Prevencija raka dojke. Predavanje hirurga dr Gorana Bogdanovi?a propra?eno je prezentacijom slika na video bimu što je ostavilo snažan utisak na našu žensku populaciju škole kako na u?enice tako i na profesorice koje su bile prisutne. Nakon održanog predavanja dr Bogdanovi? je odgovarao na pitanja u?enica.

Tribina – Zdravstveno vaspitanje

21 нов 10
Sonja Stamenković
No Comments

U utorak 16. novembra održana je još jedna veoma kvalitetna tribina za u?enice tre?eg i ?etvrtog razreda u cilju prevencije zdravstvenog vaspitanja na temu: Prevencija raka grli?a materice. Predavanje dr ginekologa Zvonka Panti?a propra?eno je prezentacijom slika na video bimu što je ostavilo snažan utisak na našu žensku populaciju škole kako na u?enice tako i na profesorice koje su bile prisutne. Nakon održanog predavanja dr Panti? je odgovarao na pitanja u?enica koje su se složile u jednom zaklju?ku:’ Ovo treba da ?uju sve devojke, sale cheap ovakvih predavanje treba da bude što više’.

UČENICI ODUŠEVLJENI

21 нов 10
Sonja Stamenković
No Comments

Od ponedeljka 15. novembra po?eo je sa radom ‘INTERNET  KUTAK’koji se nalazi u hodniku škole gde  u?enici mogu  besplatno da koriste internet i to na novim ra?unarima kupljenim od sredstava roditelja tzv.’ ?a?kog dinara’. Dobra vest je da ?e  ra?unari biti  maksimalno iskoriš?eni a manje dobra su kašnjenja u?enika na ?as.

20 godina ETŠ Bor

21 нов 10
Sonja Stamenković
2 comments

Nedelja od 8. do 12. novembra protekla je u znaku obeležavanja 20 godina postojanja i rada škole:

  • Škola je raspisala interni nagradni konkurs u literarnim i likovnim radovima;
  • Od dobijenih likovnih radova postavljena je izložba u?eni?kih radova u holu škole;
  • Po oceni žirija prvo mesto za literarni rad pripalo je u?enici III-1 odeljenja Maji Stamenkovi?, doctor drugo mesto za rad pripalo je u?enici Tamari Simeonovi? IV-4 odeljenja i tre?e mesto je pripalo u?eniku Nikoli Konstadinovi?u iz IV-2 odeljenja;
  • Odlukom komisije za pregled likovnih radova prvo mesto je dobio rad u?enika Milana Petkova iz II-5 odeljenja, bronchi drugo mesto je dodeljeno u?eniku Petru Stojanovi?u iz II-4 odeljenja i tre?e mesto je nagra?en likovni rad u?enice Kristine Žeri? iz II-4 odeljenja;
  • U?enici III-3 i  II-4 odeljenja su sa velikim zadovoljstvom radili na pravljenju plakata na kojima su ispisane re?enice i slogani koji upu?uju na 20 godina postojanja škole i koji su bili izlepljeni po hodnicima ?itave škole;
  • Predstavnici Parlamenta u?enika sa svojom predsednicom Marijanom Gojkovi? dolaze na ideju da pohvale sve u?enike koji su dali svoj doprinos u angažovanju u vannastavnim aktivnostima, sportu, sekcijama, takmi?enjima, projektima… to i ?ine, i na jednom od zidova u hodniku škole na hameru ispisuju imena u?enika sa propratnim crtežima na zidu;
  • Nastavnici fizi?kog vaspitanja organizuju sportske aktivnosti u kojima u?estvuju u?enici i nastavnici i nadme?u se u igrama bez granica. Takmi?enje je održano u fantasti?noj atmosferi bodrenja i podrške. I naravno, pobedili su u?enici. Nastavnici nisu bili dovoljno u kondiciji.
  • U me?uvremenu profesorice srpskog jezika Tanja Ili? i Snežana Antonijevi? uz svesrdnu pomo? ostalih koleginica i direktorice, rade na Monografiji škole koja ?e se deliti gostima na sve?anoj akademiji. Kasnije je podeljena i svim zaposlenima u školi.
  • Jubilarnu nedelju je zaokružila ‘Sve?ana akademija’ koja je održana u petak 12. novembra u bioskopu ‘Zvezda’ pred punom salom gostiju, u?enika, roditelja i nastavnika škole. Akademiju su vodili maturanti Tamara Simeonovi? IV-4  i  Nikola Konstandinovi? IV-2. U pripremi akademije u?estvovale su naše vredne profesorice srpskog jezika Tanja i Snežana uz sugestije bivšeg profesora Svetislava Stevanovi?a. U?esnici i nosioci programa bili su i ovoga puta naši maturanti Jelena Jovanovski, Sava Risti?, Jelena Bogdanovi? i Lidija ?iri? sa svojim profesoricama Irenom, Oliverom, Brankicom, Zvezdicom  i  Sla?anom. Program je bio: odli?an (5). Sve pohvale i ?estitke, posebno od kolega škole.