Sajam omladinskih i nevladinih organizacija u Borskom okrugu

Sajam omladinskih i nevladinih organizacija u Borskom okrugu u okviru projekta „Mladi su zakon 2012“, cheap održan je 07. nevembra 2012 godine u Narodnoj biblioteci u Boru sa po?etkom u 10h.

Sajam omladinskih i nevladinih organizacija u Borskom okrugu organizovan je sa cilje da se mladi iz Borskog okruga upoznaju sa radom omladinskih organizacija i njihovim realizovanim i planiranim aktivnostima.

Sajamski štandovi bili su postavljeni u holu Narodne biblioteke u  Boru, a jedan od štandova je bio i naš štand tj. štand Ekonomsko-trgovinske škole Bor.

Uspešno su prezentovani svi projekti kao i projekat Ekonomsko-trgovinske škole Bor „Svi smo mi ortaci“. Nakon prezentacija usledio je razgovor izme?u u?esnika i organizatora ovog doga?aja uz osveženje.

Projektni tim ove škole nestrpljivo is?ekju slede?i konkurs Ministarstva omladine i sporta jer imamo još puno ideja koje trebamo realizovati.

Predsednik ?a?kog parlamenta

Vladimir Stoji?evi?