Talenat + Psihologija = Ljubav

 U subotu 5. maja u Boru je održana Regionalna Smotra radova nau?nog i umetni?kog stvaralaštva Centra za talente. Naši talentovani maturanti odeljenja turisti?kog tehni?ara Milica Ljubi?i? i Petar Kneževi? osvojili su II mesto na takmi?enju i plasman za Republi?ko takmi?enje u psihologiji. Milica i Petar trenutno nemaju predmet: psihologija, adiposity ali imaju veliku ljubav i interesovanje ka ovom predmetu u ?emu im svesrdno pomaže profesorica psihologije Brankica Mihajlovi? Ili?. Ovaj uspeh i prelepo iskustvo ?e im biti dodatni motiv za još ve?im uspesima tim pre što žele da studiraju psihologiju na Filozofskom fakultetu. Dakle, vialis 40mg talenat u kombinaciji sa radom, željom i ljubavlju neizostavno mora dovesti do željenog uspeha. To im od sveg srca i mi želimo.