Upis 2012/2013. godine

Dragi osmaci, asthma

naša škola slede?e školske godine upisuje slede?e obrazovne profile:

1. Finansijski administrator – ogled, pill 24 u?enika

2. Komercijalista – ogled, 24 u?enika

3. Poslovni administrator – ogled, 24 u?enika

4. Turisti?ki tehni?ar – ogled, 24 u?enika

5. Tehni?ar obezbe?enja – 30 u?enika

Šifra zanimanja Tehni?ar obezbe?enja bi?e objavljena u dopuni Konkursa za upis u srednje škole, koji ?e iza?i u periodu od 21. do 25. maja.

Sva zanimanja su IV stepena.

Sre?no!