Turistički tehničari na sajmu turizma u Novom Sadu

 

Ove godine Me?unarodni sajam turizma trajao je od 28. septembra, viagra do 3. oktobra, pa smo i mi, turisti?ki tehni?ari, odlu?ili da posetimo ovaj sajam kako bi se upoznali sa najaktuelnijim turisti?kim ponudama kao i sa poslom koji ?e možda za koju godinu postati naša svakodnevnica.

Iz Bora smo krenuli u ranim jutarnjim ?asovima, dobro raspoloženi. Ka Novom Sadu uputilo se ?etrdesetak u?enika sa razrednim starešinama prve i druge godine. Iako je put bio dug, vreme nam je brzo prolazilo u šali i pesmi. U ranim popodnevnim ?asovima stigli smo na naše odredište.

Na sajmu smo mogli da vidimo mnogobrojne turisti?ke ponude i da saznamo detalje o istim. Najviše je promovisan seoski i banjski turizam Srbije, a što se inostranih izlaga?a ti?e, dominirale su Hrvatska i Crna Gora. Na štandovima smo mogli da probamo razli?ite specijalitete, dok su do nas dopirali zvuci tradicionalne crnogorske muzike. Nakon obilaska sajma imali smo slobodnog vremena da se prošetamo Novim Sadom. Par sati kasnije krenuli smo nazad za Bor.

Iako umorni bili smo veseli kao i kad smo polazili, pa nam je putovanje kratko trajalo. Sve u svemu odli?no smo se proveli i vratili se puni novih utisaka.

Milica II – 4