Točak spasa od izduvnog gasa !!!

U trilateralnij saradnji Ministarastva omladine i sporta (pokrovitelja), viagra order Resurs centra Bor (koordinatora) i Ekonomsko-trgovinske škole Bor (idejnog stvaraoca i realizatora) organizovana je 30. septembra 2011. godine „Biciklisti?ka trka u sporoj vožnji“ u okviru projekta „Mladi su zakon“ kroz akciju „To?ak spasa od izduvnog gasa“, ambulance koja je samo deo aktivnosti koje ?e u predstoje?em periodu biti realizovane.

Trka je imala za cilj da okupi mlade na jedno nezaboravno lepo druženje i podstakne kod njih koriš?enje bicikle kao prevoznog sredstva koje nam daje mnoge benefite: fizi?ki smo aktivniji što povoljno uti?e na naše zdravlje, ekonomi?nije je pošto ne trošimo novac na taksi prevoz, ne zaga?uje okolinu poput automobila, autobusa… Sigurno se pitate kakva je to „trka“ u sporoj vožnji? To mora da je veoma dosadno! Vi koji niste prisustvovali istoj, osta?ete u ve?itoj zabludi a publika i u?esnici su bili prezadovoljni, jer osim toga što je trka imala edukativno-preventivni karakter, koji se ti?e bezbedne vožnje (bolje je sti?i deset minuta kasnije nego nikada) ve? je pokazala koliko je spretnosti, koncentracije i vežbe potrebno da bi se biciklom prešla dva metra za 7 minuta.

Naravno takmi?ari su dobili i simboli?ne nagrade, prvo mesto biciklisti?ku kacigu, drugo mesto prednje svetlo, tre?e mesto zadnje svetlo kao i  majicu koju je dobio svaki od njih kao uspomenu na druženje.

KATEGORIJA OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE:

 

  • Devoj?ice:

1. Tomi? Katarina – OŠ „?ura Jakši?“ Krivelj

2. Svetozarevi? Jelena – OŠ „Branko Radi?evi?“

3. Nikodijevi? Maša – OŠ „3. Oktobar“

 

  • De?aci:

1. Ivanov Miloš – OŠ „?ura Jakši?“ Krivelj

2. Sibinovi? Nemanja – OŠ „3. Oktobar“

3. Cerovanovi? Nemanja – OŠ „ Vuk Karadži?“

 

KATEGORIJE SREDNJE ŠKOLE:

 

  • Devojke od I do IV razreda:

1. Makulovi? Ivana – Ekonomsko-trgovinska škola

2. ?iri? Milana – Ekonomsko-trgovinska škola

3. Mihailovi? Katarina – Tehni?ka škola

 

  • De?aci I i II razred:

1. Capkov Nebojša – Mašinsko-elektrotehni?ka škola

2. Lazi? Marko – Tehni?ka škola

3. Dodi? Marjan – Ekonomsko-trgovinska škola

 

  • De?aci III i IV razred:

1. Grami? Filip – Gimnazija „Bora Stankovi?“

2. Stoji?evi? Vladimir – Ekonomsko-trgovinska škola

 

Zahvaljujemo se svim u?esnicima i posetiocima koji su uveli?ali našu akciju i nadamo se da ?emo se u budu?nosti kroz neki drugi projekat ovako lepo družiti.