Točak spasa od izduvnog gasa !

Poštovani u?enici i profesori, cough

 

Pozivamo vas da svojim prisustvom uveli?ate realizaciju projekta „Mladi su zakon“ Ekonomsko-trgovinske škole Bor u saradnji sa Resurs centrom Bor, pod pokroviteljstvom  Ministarstvom omladine i sporta kroz akciju „To?ak spasa od izduvnog gasa“ koja ?e jednim delom biti održana u petak 30. septembra ispred Studentskog doma u Boru, sa po?etkom u 18 ?asova  gde ?e se održati biciklisti?ka trka u sporoj vožnji u kojoj ?e sve srednje škole imati predstavnike kao i osnovne škole za u?enike osmog razreda, u kategorijama za devoj?ice i de?ake.

 

Do?ite da podržite svoje drugarice i drugove!