Put u Prag

Zahvaljuju?i profesorici engleskog jezika Irini Kagadejev prijavila sam se na konkurs EUROPASECURA i dobila putovanaje u Prag 5 dana.
Takmi?enje je podrazumevalo tri kruga: prvi krug je online test koji se radio na engleskom jeziku vezano za evropsku uniju i nato kroz istoriju, pills | drugi krug esej na neku od tri zadate teme koji se pisao na maternjem jeziku i tre?i krug jeste samo putovanje u Prag i slusanje seminara.
U Pragu je ukupno bilo 9 zemalja, i svaka zemlja je imala po 3 predstvanika (u?enika) i jednog supervizora.
Tokom boravka smo imali seminare vezane za evropsku uniju, a nakon seminara smo imali turisti?ke ture po gradu, pravili smo roštilj i svakog dana smo imali po neku organizovanu sportsku aktivnost.
Tako?e ono što bih izdvojila jeste no?ni život. Svako ve?e su nas izvodili u razli?ite pabove i diskoteke gde smo imali priliku da probamo njihovo omiljeno pi?e – pivo. Iz ovoga možete da vidite da nije bilo klasi?no putovanje zbog seminara ve? nešto nalik ekskurziji zato što smo tamo bili svi zajedno 24h dnevno, iz razli?itih zemalja evrope i svi smo pri?ali na engleskom jeziku što je bilo dobro iz razloga što sam uvežbala svoj na?in izražavanja na engleskom jeziku. Ono što je bilo zanimljivo jeste to što su Grizijci bili oduševljeni sa mnom i rekli su da od trenutka kad su me videli shvatili da su Srpske devojke najlepše devojke, dobila sam ?ak i ružu.
Za mene je sve ovo bilo jedno lepo iskustvo koje ne?u nikad da zaboravim.

Jelena Stankovi?, poslovni administrator, IV razred.