Simulacija sudskog procesa

U Kruševcu je 02.04.2011.god. održano Republi?ko takmi?enje srednjih škola “ Simulacija sudskog procesa”. Prvi put su u?estvovali i maturanti naše škole, cheap smer pravnih tehni?ara. Ekipu je ?inilo 6 u?enika i to: Kostandinovi? Nikola, Risti? Sava, Simeonovi? Tamara, ?iri? Lidija, Glavi? Sladjana i Elek Nevena. Takmi?are je pripremala nastavnica pravne grupe predmeta Tomi? Radmila. Žiri je ?inio javni tužilac, predsednik suda, advokat, zamenik javnog tužioca, predstavnik Ministarstva prosvete i profesor krivi?no- procesnog prava Pravnog fakulteta u Nišu. Ekipa je proglašena za „specifi?nu“ simulaciju sudskog procesa.