Školska biblioteka

Spisak literature i lektire koje možete pozajmiti iz školske biblioteke …

Raspored rada biblioteke
Ponedeljak 8-10 13:40-15:30
Utorak 9-12:40 13:30- 18
Sreda 9:30-10:50 11:45-18
?etvrtak 9-15:30
Petak 8-15:30

LEKTIRA  KOJU MOŽETE POZAJMITI  U ŠKOLSKOJ BIBLIOTECI
Literatura i lektira za prvi razred
Uvod u književnost
 1. Sofokle :Antigona
Književnost starog veka
 1. Sumarsko-vavilonska književnost: Ep o Gilgamešu
 2. Homer: Ilijada
 3. Hebrejska književnost: Biblija
Srednjovekovna književnost
 1. Sv. Sava: Žitije svetog Simeona
 2. Teodosije: Žitije Svetog Save
 3. Jefimija:Pohvala knezu Lazaru
 4. Lazarevi? dspot Stefan: Slovo ljubve
 5. Kantakuzin Dimitrije: Molitva Bogorodici
Književnost humanizma i renesanse
 1. Aligijeri Dante:Pakao
 2. Boka?o ?ovani:Dekameron
 3. Petrarka Fran?esko: Kanconijer
 4. Marin Drži?: Dundo Maroje ili Novela od Stanca
 5. Vilijam Šekspir: Romeo i Julija
 6. Miguel de Servantes:Don Kihot*
Obavezna literatura
 1. Anti? Miroslav: Izbor poezije
 2. Kiš Danilo: Rani jadi
 3. Kova?evi? Dušan:Drama po izboru
 4. Mihajlovi? Dragoslav:Kad su cvetale tikve
 5. Simovi? Ljubomir: Hleb i so (zbirka pesama) *
Literatura i lektira za drugi razred
Barok i klasicizam
 1. Molijer:Tvrdica
 2. Popovi? Jovan Sterija: Kir Janja
Književnost prosve?enosti
 1. Obradovi? Dositej:Život i priklju?enije
Književnost romantizma
 1. Bajron Džordž Gordon:?ajld Harold*
 2. Puškin Aleksandar Sergejevi?: Cigani, stuff Evgenije Onjegin
 3. Gete Johan Volfgang: Jadi mladog Veltera*
 4. Hajne Henrh: Izbor poezije-Lorelaj*
 5. Petefi Šandor: Izbor poezije-Sloboda sveta*
 6. Stefanovi? Vuk Karadži?:Srpski re?nik, check Spske narodne pjesme
 7. Njegoš Petar Petroi?: Gorski vjenac
 8. Mažurani? Ivan:Smrt Smail-age ?engi?a
 9. Rari?evi? Branko:Izbor poezije- ?a?ki rastanak, erectile Kad mlidija umreti
 10. Jaši? ?uro: Izbor poezije- Ve?e, Pono?
 11. Zmaj Jovan Jovanovi?: ?uli?i, ?uli?i uveoci*
 12. Kosti? Laza: Izbor poezije-Santa Marija della salute
Književnost realizma
 1. Balzak Onore de:?i?a Gorio
 2. Gogolj Vasiljevi? Nikola:Revizor
 3. Turgenjev Ivan : O?evi i ….*
 4. Markovi? Svetozar: Srbija na istoku, Realizam u književnosti
 5. Gliši? Milovan: Pripovetke-Glava še?era
 6. Lazarevi? Laza: Pripovetke po izboru
 7. Domanovi? Radoje:Satire- Vo?a, Danga, Stradija
 8. Sremac Stevan:Zona Zamfirova
 9. Matavulj Simo: Novele-Povareta, Polipenda
 10. Nuši? Branislav: Komedija po izboru- Narodn poslanik, G-?a ministarka
 11. Ili? Vojislav: Poezija –Izbor-Sivo sumorno nebo
Obavezna literatura
 1. Ljermontov Mihail Jurjevi?:Junak našeg doba*
 2. Ibzen Henrih: Nora ili Per Gint*
 3. Velmar Jankovi? Svetlana:Dor?ol*
 4. Andri? Ivo:Most na Žepi
 5. Nikolajevi? Lav Tolstoj: Ana Karenjina
Literatura i lektira za tre?i razred
Simbolizam i klasicizam
 1. Bodler Šarl:Izbor poezije-Albatros, Veze
 2. Rembo Artur: Izbor poezije-Ofelija
 3. Malarme Stefan: Izbor poezije-Labud*
 4. Verlen Polo: Izbor poezije-Mese?ina*
 5. ?ehov Anton Pavlovi?:Ujka Vanja
Moderna kod Srba
 1. Popovi? Bogdan:Antologija novije srpske lirike-predgovor
 2. Šanti? Aleksa: Izbor poezije-Ve?e na školju, Predprazni?no va?e
 3. Du?i? Jovan: Izbor poezije-Jablanovi, Zalazak sunca
 4. Raki? Milan: Izbor poezije-Dolap, Iskrena pesma
 5. Dis Vladislav Petkovi?: Izbor poezije-Tamnica, Možda spava, Nirvana
 6. Pandurovi? Sima: Izbor poezije-Svetkovina
 7. Popovi? Bogdan:Kritike o Koštani
 8. Stankovi? Borislav:Koštana, Ne?ista krv, U no?i
 9. Ko?i? Petar: Izbor pripovedaka-Mra?ajsko proto
 10. Matoš Antun Gustav: Izbor poezije-Jesenje ve?e
Evropska moderna
 1. Majakovski Vladimir:Oblak u pantalonama
 2. Lorka Frederiko Garsija: Izbor poezije- Romansa mese?arka, Neverna supruga
 3. Tagore Rabindranat:Gradinar
Me?unarodna i ratna književnost
 1. Boji? Milutin: Izbor poezije-Plava grobnica
 2. Vasiljev Dušan :?ovek peva posle rata
 3. Andri? Ivo:Ex Ponto
 4. Crnjanski Miloš: Seobe, izbor poezije- Sumatra
 5. Petrovi? Rasko: Ljudi govore
 6. Sekuli? Isidora: Gospa Nola, Hronika palana?kog groblja
 7. Ujevi? Tin:Izbor poezije-Svakidašnja jadikovka
 8. Krleža Miroslav:Gospoda Glembajevi
Obavezna literatura
 1. Maksimovi? Desanka:Rana poezija-izbor
 2. Petrovi? Goran:Sitni?arnica kod sre?ne ruke*
 3. Andri? Ivo:Na Drini ?uprija
 4. Kafka Franc: Proces
Literatura i lektira za ?etvrti razred
Prou?avanje književnosti
 1. Pavlovi? Miodrag:Izbor poezije-87 pesama
 2. Miljkovi? Branko: Izbor poezije
 3. Popa Vasko: Izbor poezije-Hodo?aš?a, Spisak
 4. Rai?evi? Stevan: Izbor poezije- Kamena uspavanka, O?iju tvojih da nije
Savremena srpska književnost
 1. Selimovi? Meša:Dreviš i smrt
 2. ?osi? Dobrica: Koreni
 3. Kova?evi? Dušan: Drama po izboru-Balkanski špijun
 4. Kiš Danilo: Enciklopedija mrtvih
 5. Pavi? Milorad-Hazarski re?nik
Savremena svetska književnost
 1. Kami Albert:Stranac
 2. Borhes Horhe Luis: ?ekanje*
 3. Beket Semjuel: ?ekaju?i Godoa
 4. Hese Herman: Stepski vuk*
 5. Markes Gabrijel Garsija:Sto godina samo?e*
 6. Eko Umerto: Ime ruže*
Obavezna literatura
 1. Šekspir Viljem:Hamlet
 2. Roterdamski Erazmo:Pohvala ludosti*
 3. Gete Johan Volfgang :Faust*
 4. Dostojevski Fjodor Mihajlovi?:Zlo?in i kazna , Bra?a Karamazovi
 5. Prever Žak: Izbor poezije
 6. Pasternik Boris: Izbor poezije*
 7. Cvetajeva Marina:: Izbor poezije*

* literatura i lektira koju ne poseduje biblioteka ETŠ

Slika preuzeta odavde.