Članovi ReCeKo tima

Na samom po?etku realizacije ovog projekta u okviru škole je formirana projektna grupa ?iji je zadatak implementacija projekta na nivou škole.Tokom funkcionisanja školske projektne grupe desile su se i odre?ene izmene ?lanova, viagra a sada ReCeKo tim ?ine:1.     Irina Kagadejev – Stevanovi?  – nastavnik engleskog jezika   (koordinator tima)2.     Keni? Milena – nastavnik turisti?ke grupe predmeta3.     Milanovi? Lidija – nastavnik ekonomske […]

ReCeKo

Ministarstvo prosvete uz podršku nema?ke organizacije GTZ ve? niz godina radi na reformi srednjeg stru?nog obrazovanja u podru?ju rada ekonomija, therapy pravo i administracija. Naša škola je u ovu reformu uklju?ena od samog po?etka te su uvedeni ogledni obrazovni profili: poslovni administrator, finansijski administrator i komercijalista. Kroz uvo?enje oglednih obrazovnih profila na?injen je zna?ajan korak u srednjem stru?nom obrazovanju, kako […]

Ritam radnog dana u školi

Zbog nedostatka u?ioni?kog prostora škola je prinu?ena da nastavu organizuje dvosmenski. Nastava za II, ambulance III i IV razred bi?e realizovana u prvoj smeni a za I razred u popodnevnoj smeni. Osim za u?enike I razreda, drugs popodnevna nastava organizovana je za sve razrede obrazovnog profila Kuvar iz predmeta Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom . Prva smena po?inje sa nastavom u […]

Stari školski program

Evo starog školskog programa … pa odavde kopirajte šta treba …. LINK…Dokument je „zipovan“ ako ne možete da ga otvorite treba vam program WinZip, click koji možete da skinete odavde Nije ništa komplikovano 🙂

Formular za godišnji program

Formular za godišnji program možete skinuti sa ovog linka: formular za godišnji program (najpre kliknite ispod na Pro?itajte ostatak, cheap da bi se aktivirao link)Formular popuniti bez promene fonta. Kada kliknete na deo dokumenta na kom želite da unesete tekst ili broj, viagra 40mg ne menjate ništa samo unostite tražene informacije.Popunjeni formular nazvati: Naziv ogleda – predmet … primer: Turisticki […]

Zanimanja školske 2010/2011. godine

Školske 2010/2011. godine Ekonomsko-trgovinska škola upisuje u prvi razred 126 u?enika u 5 odeljenja, sale ali na 6 obrazovnih profila.  4 odeljenja su ?etvrtog stepena sa po 24 u?enika, drugs dok je 5. odeljenje tre?eg stepena sa 2 obrazovna profila i 30 u?enika, po 15 u svakom obrazovnom profilu. Zanimanja su slede?a:finansijski administrator – ogled,komercijalista – ogled,poslovni administrator – ogled,turisti?ki […]