UPIS U ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Prema odluci Ministarstva prosvete, order Ekonomsko-trgovinska škola za narednu školsku godinu, decease upisuje slede?e obrazovne profile:

  1. Finansijski administrator                      30 u?enika
  2. Komercijalista – ogled                           24 u?enika
  3. Poslovni administrator                          30 u?enika
  4. Turisti?ki tehni?ar – ogled                    24 u?enika

 

Škola se obratila Ministarstvu sa zahtevom za dobijanje još jednog odeljenja i to Pravnog tehni?ara (30 u?enika) koji bi trebao da bude objavljen u dopuni Konkursa.

 

Bodovi sa prošlogodišnje liste upisanih u?enika (šk. 2012/2013.)

                                                                               Min                     Max

  1. Finansijski administrator               69                          97
  2. Komercijalista – ogled                      56                          85
  3. Poslovni administrator                   67                          95
  4. Turisti?ki tehni?ar- ogled               61                          96
Pedagog škole Vesna Petkovi?