Planirane aktivnosti u vezi sa projektom „Empowering Young People-Connecting Europe“ uspešno su realizovane proteklog vikenda. Nešto više o tome kako je sve proteklo sazna?emo u razgovoru sa Jelenom Trailovi?, pilule u?enicom III 4, capsule ina?e koordinatorom projektnog tima.

Kaži nam nešto više o samom projektu „Empowering Young People-Connecting Europe“

Kao što ve? znate iz ranijih informacija, projekat se realizuje u zemljama kroz koje proti?e Dunav. U projektu, osim naše zemlje u?estvuje i veliki broj drugih evropskih zemalja. Prve radionice za profesore bile su održane u Be?u i Budvi, gde su utvr?ene po?etne aktivnosti. Posle ove radionice usledila je radionica za profesore i u?enike. Za Klaster B, u kome se nalaze Austrija, Nema?ka, Ukrajina i mi, okupljanje je bilo održano proteklog vikenda. Na radionici za u?enike i profesore utvr?ene su teme koje ?e se obra?ivati narednog perioda i konkretne projektne aktivnosti.

Koliko je bilo u?esika na ovom projektu?

 U ovom projektu iz Austrije bilo je 4 u?enika i 2 profesora. Iz Nema?ke 4 u?enika i 1 profesor. Iz Ukrajine 4 u?enika, 2 profesora i direktor i našu zemlju predstavljao je tim od 4 u?enika, 2 profesora i direktor. Tako?e su nam od velike pomo?i bili predava?i Radmila Gošovi? i Danijela Petrovi? i iz medijske grupe Walter Kreuz i Evelyn Blumena, iz organizacije Gecko-Art  iz Be?a.

Koje su bile teme radionica i predavanja?

  Tema projekta bio je interkulturalni dijalog. Zatim je kasnije bilo na nama da damo svoje predloge za teme koje ?e se realizovati tokom projekta, tako da smo tokom zajedni?ke diskusije došli do teme „Erasing frontiers by knowing similarities and differences“.

Održano je i „srpsko ve?e“, kakav je bio program i šta ste prezentovali u?esnicima iz drugih zemalja?

 Prvog dana, za vreme trajanja radionca, održano je ,,srpsko ve?e“ na kome je Kulturno umetni?ko društvo Bor odigralo igre iz naših i južnih krajeva Srbije. Gosti su bili oduševeljeni našim folkorom. Drugo ve?e smo u RTB Klubu održali prezentaciju o Srbiji, prikazali naš mali film o Boru, kao i o ?lanovima projektnegrupe.

Koje aktivnosti o?ekuju u?esnike projekta u narednom periodu?

 U?esnike o?ekuju dalje aktivnosti koje su dogovorene proteklog vikenda. Sada nam je cilj da upoznamo što više ljudi sa ovim projektom, krenemo sa snimanjem filma koji je predvi?en. Slede?a radionica za profesore ?e se održati u Odesi u Ukrajini u decembru mesecu.

Za kraj, kaži nam kakvi su tvoji utisci i da li su ti ispunjena o?ekivanja?

Moji utisci su fantasti?ni. Nisam se nadala da ?e biti ovako lepo. Bilo je naporno jer kada si doma?in moraš o svemu misliti. S obzirom na to da su i profesori i u?enici  izvanredni ljudi drago mi je što sam imala prilike da sara?ujem sa njima. Radujemo se slede?em okupljanu koje ?e biti uskoro dogovoreno.