Категорија: Aktuelno

Tribina – TRAFIKING

21 нов 10
Sonja Stamenković
No Comments

Krajem oktobra (25.10.) u sali škole realizovana je tribina za u?enike IV razreda na temu: Trgovina ljudima (TRAFIKING) u organizaciji Crvenog krsta iz Zaje?ara i Centra za socijalni rad tako?e iz Zaje?ara. Tribini su prisustvovali 112 maturanata i 7  nastavnika škole sa pedagogom. Predavanje je dobro osmišljeno i slikom i tonom. Prisutni su se ježili od pojedinih scena ali je zato poruka ovakvih preventivnih predavanje dobro preneta i veoma korisna.

Plan nastave u bloku

19 сеп 10
ETŠ Bor
No Comments
Nastavni predmet fond ?asova vreme realizacije mesto realizacije
I polugodište II polugodište
I-4 Organizovanje usluga prevoza 30 24.-30.12.2010. škola, denture turisti?ke agencije
Plasiranje lokalnih turisti?kih ponuda 60 06.-17.06. 2011. škola, clinic turisti?ke organizacije
I-5 Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom 60 06.-17.6.2011. ugostiteljski objekti, škola
Usluživanje sa prakti?nom nastavom 60 06.-17.6.2011. ugostiteljski objekti
II-4 Agencijsko i hotelijersko poslovanje 90 08.-12.11.2010. 12.-25.04.2011. škola, turisti?ke agencije i hoteli
II-5 Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom 150 17.-30.12.2010. 30.05.-17.06.2011. ugostiteljski objekti
III-1 Finansijsko-ra?unovodstvena obuka 30 15.-21.04.2011. privredna društva
III-2 Sekretarsko poslovanje 30 30.05.-03.06.2011. Sekretarijat škole
Osnovi mati?ne evidencije 30 09.- 13.05.2011. PU Bor, Mati?na služba, Centar za socijalni rad, Katastar, škola
Osnovi pravnih postupaka 30 16.- 20.05.2011. SO Bor, škola. privredna društva
III-3 Poslovno-administrativna obuka 30 15.-21.04.2011. privredna društva
III-4 Agencijsko i hotelijersko poslovanje 150 28.10.-03.11.2010.17.-23.12.2010. 17.-31.01.2011.04.-10.05.2011. škola, turisti?ke agencije i hoteli
III-5 Prakti?na nastava 60 16.-27.05.2011. trgovinski objekti
III-6 Usluživanje sa prakti?nom nastavom 150 17.-30.12.2010. 09.-27.05.2011. ugostiteljski objekti
Poslasti?arstvo sa prakti?nom nastavom 150 17.-30.12.2010. 09.-27.05.2011. škola, ugostiteljski objekti
IV-1 Finansijsko-ra?unovodstv. obuka 60 13.-17.12.2010. 04.-08.04.2011. privredna društva
IV-2 Ra?unovodstvo 30 23.-27.05.2011. privredna društva
IV-3 Poslovno-administrativna obuka 60 13.-17.12.2010. 04.-08.04.2011. privredna društva
IV-4 Osnovi pravnih postupaka 30 28.03.-01.04.2011. Sud Bor, škola
Osnovi radnog prava 30 11.-15.04.2011. Skretarijat škole, PIO Bor

Ispitni rokovi za redovne i vanredne učenike

19 сеп 10
ETŠ Bor
No Comments

 

Vrsta ispita ispitni rok prijavljivanje ispita polaganjeispita
vanredni i dopunski ispiti novembarskijanuarski

aprilski

junski

avgustovski

16. i 17.11.2010.14. i 15.01.2011.

11. i 12.04.2011.

14. i 15.06.2011.

16. i 17.08.2011.

22-26.11.2010.20-24.01.2011.

15.-21.04.2011.

20.-24.06.2011.

22.-26.08.2011.

popravni ispiti junski(za završ. razr.)

avgustovski

14. i 15.06.2011.16. i 17.08.2011. 20. – 24.06.2011.22 – 26.08.2011.
razredni ispiti junski-za zavr.raz.

-za ostale raz.

avgustovski

30.05.2011.

21.06.2011.

16 i 17.08.2011.

31.05.- 02.06.2011.22 – 24.06.2011.

22 – 26.08.2011.

maturski i završni ispiti junskiavgustovski

januarski

06.06.2011.16 i 17.08.2011.

14 i 15.01.2011.

07.-15.06.2011.22.-26.08.2011.

20.-24.01.2011.

Put u Poljsku

20 маја 10
Sonja Stamenković
No Comments

Upoznaj Evropu 2010
ISAC fond, abortion uz podršku Ministarstava inostranih poslova Republike Finske
i Republike Poljske kao i Ambasada Finske i Poljske u Beogradu, anabolics
objavili su  konkurs za u?enike tre?ih razreda srednjih škola iz
Srbije, da provedu nedelju dana u Finskoj ili Poljskoj u?e?i o
institucijama Evropske Unije, obrazovnim sistemima ove dve zemlje,
kulturi i ljudima.

Konkurs „Upoznaj Evropu 2010“ je zvani?no završen 15. marta 2010.
ISAC fond je primio skoro 800 prijava srednjoškolaca koji su se
prijavili da u?estvuju u sedmodnevnim programima u Finskoj i Poljskoj.
Komisija je pred sobom imala težak posao u odabiru kandidata, uzimaju?i
u obzir izuzetan kvalitet prijavljenih, i to ne samo u školi, ve? i u
vanškolskim aktivnostima.

Ukupno 52
kandidata je prošlo u uži izbor i isti su pozvani na intervju u
ISAC kancelariju u Beogradu. Kona?na lista se sastojati od 40
u?enika, od kojih ?e 20 putovati u Finskoj, a 20 u Poljsku. NAŠ U?ENIK Risti? Sava, iz odeljenja III-4, pravni tehni?ar, ?e ove godine imati ?ast da poseti Poljsku, na inicijativu vodje projektnog tima, profesora engleskog jezika Irine Kagadejev Stevanovi?.

U?enici kre?u avionom u Poljsku 24. maja 2010. godine i vra?aju se 31. maja 2010. godine. Odseda?e u Varsavi i Krakovu u hotelima sa 4 zvezdica “ Novocentrum“ u Varšavi i “ Cracovia“ u Krakovu. U?enici ?e uo?i svog boravka posetiti vladu Poljse, Poljske škole, koncetracioni logor Aušvic, rudnik soli, aqua park, a i ima?e potpuni obilazak ova dva grada. U?enici ?e dobiti i svoj džeparac koji ?e mo?i da troše tokom svog boravka.