Takmičenje „Upoznaj svoja potrošačka prava“

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je u saradnji s Ministarstvom prosvete, nauke i telekomunikacija i Tvining projektom „Dalje jačanje zaštite potrošača u Srbiji i novim tržišnim uslovima“,  organizovalo takmičenje učenika srednjih škola u izradi video spota kojim se promovišu prava potrošača u Srbiji i EU, pod nazivom „Upoznaj svoja potrošačka prava„. Video radove-spotove je ocenjivala petočlana Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Udruženja za zaštitu potrošača, Tima za Tvining projekte i filmske i pozorišne umetnosti.
Na takmičenju su učestvovali i učenici III1, obrazovnog profila ekonomski tehničar, Ekonomsko trgovinske škole iz Bora, u tročlanom timu: Stojadinović Aleksandar, Videnović Vuksan i Bogdanović Aleksa. Oni su sa svojim super vizorom i mentorom pred. prof. Violetom Čelebić, uz tehničku pomoć prof. Elene Spasić Mitranović uradili spot, čiji je cilj isticanje važnosti i relevantnosti prava potrošača u svakodnevnom životu i podsticanje na primenu. Na osnovu uslova i kriterijuma konkursa, ukupno 22.rada-spota je ispunilo uslove takmicenja.
Iako među prvoplasiranim spotovima nije spot učenika ETŠ Bor, organizatori su odlučili da posebnim poklonima nagrade i ostale učesnike za kreativnost radova, pa i učenike i mentora ETŠ Bor. Spotove će organizator koristiti u promotivne i informativne svrhe i iste objavitu na veb stranici organizatora i na društvenim mrežama.
Učenici tima ETŠ Bor će zajedno sa svojim pred. prof. i mentorom V. Čelebić predstaviti svoj spot svima.
Uspeh naših učenika je svakako vredan pažnje, posebno uz napomenu da su ga radili učenici obrazovnog profila ekonomski tehničar, nakon nepunih mesec dana izučavanja predmeta Pravo, iz koga je i tema konkursa.