Evropska škola debate

U organizaciji Informacionog centra Delegacije EU u Srbiji, u saradnji s Otvorenom komunikacijom i ZOUV – om, organizovan je Konkurs za učenike srednjih škola za učešće u Evropskoj školi debata. Nakon rada i priprema grupe maturanata i pred.prof. i mentora Violete Čelebić, za učešće u ovoj školi prijavilo se i nekoliko učenika Ekonomsko trgovinske škole iz Bora. Po mišljenju Komisije organizatora, iz Ekonomsko trgovinske škole u Boru izabran je učenik IV2, obrazovnog profila pravno-poslovni tehničar Baj Aleksandar, za učešće u Evropskoj školi debata. Ova škola će biti realizovana u periodu novembar-februar, kroz radionice i predavanja, koja će držati debatni treneri, nakon čega učenici polaznici stiču i sertifikat.