Međunarodni dan deteta

Danas smo u holu škole obeležili “Međunarodni dan deteta“.

Učenici turističkog smera prvog, drugog i trećeg razreda su svojim kreativnim idejama i angažovanjem doprineli da se kod njihovih drugarica i drugova probudi svest o pravima i obavezama svakog deteta.
Takva je i bila zamisao, da se učenicima koji se zateknu u holu ponude kartice sa ispisanim tekstom koje će lepiti na hamerima i odlučiti da li sadržaj teksta pripada pravima ili obavezama deteta / učenika.
Na kraju su neke od  kartica bile uokvirene crvenim flomasterom kao znak da ne pripadaju tu gde su zalepljene. 
Naravno, neizbežno je bilo nasmejati se!  A kako i ne bi, kad se kartice sa tekstom život i rekreacija nađu na strani OBAVEZE!
Pored toga što smo se nasmejali, nešto smo i naučili!