Takmičenje odeljenja u našoj školi

Deco, učenici, roditelji i nastavnici, obaveštavamo vas da organizujemo Konkurs za najuređeniju učionicu u školi i Takmičenje odeljenja u uređivanju učionice. Ovo je velika šansa da pokažete svoju kreativnost, svoj takmičarski duh, a prvenstveno da se dobro zabavite.

Sva odeljenja u Ekonomsko-trgovinskoj školi takmičiće se u uređivanju svojih učionica. Kako je po novom rasporedu svako odeljenje dobilo svoju učionicu, te učionice ćete i uređivati prema sopstvenoj ideji. Detalje ovog Konkursa/Takmičenja poslaćemo svakom učeniku i nastavniku putem imejla.

Odeljenja će imati na raspolaganju 3 sedmice za uređivanje/dizajniranje svojih učionica i to: od 29. novembra 2021. do 17. decembra 2021.

Nakon toga će uslediti bodovanje i proglašavanje pobednika. Uređenje i dizajn učionice bodovaće:

  • učenici škole – učenici određenog odeljenja neće moći da glasaju za „svoju“ učionicu. Učenici će glasati tako što će svako od učenika moži da rasporedi 18 poena na tri učionice.
  • nastavnici škole – odeljenjske starešine neće moći da glasaju za svoje odeljenje, a nastavnici neće moći da glasaju za „svoju“ učionicu. Nstavnici škole će moži da rasporede ukupno 36 poena na tri učionice.
  • javnost preko društvenih mreža – posebno će se bodovati svaka objava i svaka reakcija na društvenim mrežama prema posebnom načinu bodovanja koje je dato u Propozicijama takmičenja.

(primeri ispravno po objava na društvenim mrežama)

Sva bodovanja će se posebno razraditi bodovnom skalom koja je sastavni deo dokumenta koji prati takmičenje. Zbog specifičnosti pojedinih učionica, ali i odeljenja (broja učenika u odeljanju), postojaće poseban koeficijent pomoću koga ćemo da izjednačimo početne pozicije svih učionica i odeljenja.  Ovaj dokument dobiće svaki učenik i nastavnik u školi.

Glasanje će biti otvoreno do 24. decembra u 23:59. Nakon završetka glasanja, sabraćemo poene i proglasiti najlepšu učionicu i pobedničko odeljenje, koje će dobiti posebnu nagradu od škole.

Prvenstveni cilj ovog takmičenja je da se zabavite, da iskažete svoju kreativnost i složnost, a nagrada će doći sama po sebi. Sigurni smo da se pitate šta je nagrada … ali to je nagrada iznanađenja i sigurni smo da ćete se pozitivno iznenaditi. 🙂