Korisni linkovi za učenike i roditelje

U nastavku možete pogledati veoma korisne linkove sa materijalima za učenike i roditelje u cilju prevencije vršnjačkog nasilja, zaštite učenika od rizičnog ponašanja na internetu (društvenim mrežama), zloupotrebe IKT-a, digitalnom nasilju, kako bezbedno koristiti internet, kako zaštititi lične podatke i kako zaobići internet predatore.

https://cuvamte.gov.rs/

https://www.unicef.org/serbia/media/10366/file/Deca_u_digitalnom_dobu.pdf

https://digitalni-vodic.ucpd.rs/kviz/

https://digitalni-vodic.ucpd.rs/internet-predatori/

Fotografija preuzeta sa: www.freepik.com