Blog Detail

Aprilski ispitni rok

13 апр 18
ETŠ Bor
No Comments

Raspored polaganja vanrednih i dopunskih ispita
u aprilskom ispitnom roku
šk. 2017/2018.god.

Red. Datum i vreme polaganja Naziv predmeta Komisija Kandidat
1. Ponedeljak

16.4.2018.g.

12:40

Uvod u ekonomiju 1. Saša Biković -pred 1. Ristić Marko kom-oIr dopunski
2.Pavlović Zvezdica
3. Lidija Eskić
2. Ponedeljak

16.4.2018.g.

12:40

Osnovi ekonomije 1. Saša Biković -pred 1. Vasiljević Anastasija TT Ir dopunski
2.Pavlović Zvezdica
3. Lidija Eskić
3. Utorak

17.4.2018.g.

10:55

Biologija 1.Sanja Apostolov –pred 1. Vasiljević Anastasija TT Ir dopunski
2.Milica Žikić
3.Ivana Bujak
4. Utorak

17.4.2018.g.

12:40

Osnovi  prava 1.  Biković Saša -pred 2. Ristić Marko kom-oIr dopunski
2.Trajković Violeta
3. Radmila Tomić Bogdanović
5. Četvrtak

20.4.2018.g.

11:00

Hemija 1.Sanja Apostolov–pred 1. Vasiljević Anastasija TT Ir dopunski
2.Jasmina Petrović
3.Kunčak Danijela
6. Četvrtak

20.4.2018.g.

14:20

Francuski jezik 2. strani 1.Stefana Krstić-pred

2.Valentina Popović

3. Vesna Nikolić Popović

1. Krstić Milica tt-o  IVr

2.Nikolić Branislav kom-oIr dopunski

3. Ristić Marko kom-oIr dopunski

 

Raspored polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku
šk. 2017/2018.god

 

Red.br. Datum i vreme polaganja Naziv predmeta Komisija Kandidat
1. Ponedeljak Zaštita  na radu i zaštita od požara 1.Sonja Kiš -pred 1.  Šabazović Dušan  TO  IVr
16.4.2018.g. 2. Sanja Apostolov
U 11:45 3. Milena Doberšek
2. Utorak Verska nastava 1.Brankica Mihajlović Ilić 1.Ilić Anđela PA Ir
17.4.2018.g. 2Živanović Uroš
U 9:40 3.Miloš Jankovićveroučitelj
3. Utorak Služba obezbeđenja 1. Biković Saša-pred 1.  Šabazović Dušan  TO  IVr
17.4.2018.g. 2.Trajković Violeta
U 12:40 3. Radmila Tomić Bogdanović
4. Utorak Osnovi  pravnih postupaka 1.  Biković Saša -pred 1.  Šabazović Dušan  TO  IVr
17.4.2018.g. 2.Trajković Violeta
U 13:10 3. Radmila Tomić Bogdanović
5. Utorak Preduzetništvo 1. Marjanović Olivera-pred 1. Vasiljević Nikola   IIIr  kuvar
17.4.2018.g. 2. Elena Spasić Mitranović 2. Ignjatović Filip  IIIr  kuvar
U 13:10 3.  Ivanišević Vidosava 3.  Ilić Anđela PA Ir
6. Utorak Muzička kultura 1.Ivana  Ilić Dinić-pred 1. Ilić Anđela PA Ir
17.4.2018.g. 2.Dinić Milan
U 14:30 3.Marić Snežana
7. Utorak Izborni sport 1. Sanja Apostolov-pred. 1. Ilić Anđela PA Ir
17.4.2018.g. 2. Sonja Kiš
U 15:30 3. Trutić Marko
8. Utorak Borilačke veštine 1. Sanja Apostolov-pred. 1.  Šabazović Dušan  TO  IVr
17.4.2018.g. 2. Sonja Kiš
U 15:30 Trutić Marko
9. Sreda Sistem obezbeđenja 1.   Sanja Apostolov  -pred 1.  Šabazović Dušan  TO IIIr
18.4.2018.g. 2. Radmila Tomić Bogdanović
U 14:20 3.  Trajković Violeta
10. Sreda Osnove usluživanja 1.  Sanja Apostolov  -pred 1. Vasiljević Nikola   IIIr  kuvar
18.4.2018.g. 2.   Petrović Mladen 2. Ignjatović Filip  IIIr  kuvar
U 15:00 3.   Zajić Slađana
11. Petak Kuvarstvo 1.Spasojević Danijel-pred. 1. Vasiljević Nikola   IIIr  kuvar
20.4.2018.g. 2. Zajić Slađana 2. Ignjatović Filip  IIIr  kuvar
U 14:20 3. Ever Juklen
12. Petak Nacionalne kuhinje 1. Spasojević Danijel-pred. 1. Vasiljević Nikola   IIIr  kuvar
20.4.2018.g. 2. Zajić Slađana 2. Ignjatović Filip  IIIr  kuvar
U 15:00 3. Ever Juklen