Završeni sistematski pregledi

Cela prošla nedelja je bila u znaku sistematskih pregleda u?enika. Naime, allergist u?enici I i III razreda su obavili kompletan sistematski pregled sa laboratorijskom analizom. Pregled je prošao u najboljem redu a za u?enike I razreda jos i dodatni sistematski, order pregled zuba. Za naše najmla?e u?enike pregled je zaista bio kompletan.

Od nadležnih iz školskog dispanzera gde je ina?e obavljen sistematski pregled, order dobili smo informaciju da su naši u?enici u ve?em broju prili?no zdravi, jedini problem su deformiteti ki?me. Na sre?u ovaj problem može da se reši veoma uspešno ukoliko se shvati ozbiljno. Prema tome, dragi naši u?enici u?inite sve što je potrebno da sa?uvate zdravu i pravu ki?mu, treba?e vam.

Slika preuzeta odavde.