Blog Detail

Preduzetništvo II modul

21 феб 11
Elena Spasić Mitranović
No Comments

U nastavku je materijal za učenike vezan za II modul predmeta Preduzetništvo.

Materijal će biti ažuriran u skladu sa obradom novih nastavnih jedinica na časovima.

Organizacija

Organizaciona struktura

Organizacione šeme

Preduzetni?ka radnja i privredno društvo

Gantogram

Troškovi

Prag rentabilnosti

Prag rentabilnosti zadatak

Inovacije

Komunikacija

Formiranje tima

Menadžerski stilovi