Spisak predvidjenih udzbenika po razredima i profilima za šk.2016/2017

 Aktuelno, Redovno obrazovanje  Коментари су искључени на Spisak predvidjenih udzbenika po razredima i profilima za šk.2016/2017
јул 072016
 

spisak predvidjenih udzbenika za I razred sk.20162017

spisak predvidjenih udzbenika za II razred sk20162017

spisak predvidjenih udzbenika za III razred sk20162017

spisak predvidjenih uzbenika za IV razred sk20162017

 

Potrebna dokumenta za upis učenika u I razred šk.2016/2017

 Aktuelno  Коментари су искључени на Potrebna dokumenta za upis učenika u I razred šk.2016/2017
јул 022016
 

Potrebna dokumenta za upis učenika u I razred šk.2016/2017

 1. Prijava za upis;
 2. Uverenje o položenom završnom ispitu;
 3. Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od 6 meseci);
 5. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova za odgovarajući obrazovni profil.

DODELJENA UVERENJA O SAVLADANOM PROGRAMU OBUKE

 Aktuelno, Dokumenti škole, Projekti  Коментари су искључени на DODELJENA UVERENJA O SAVLADANOM PROGRAMU OBUKE
јун 132016
 

Ekonimsko-trgovinska škola u kontinuitetu radi na obogaćivanju svoje obrazovne ponude kroz uvodjenje novih obrazovnih profila  i u vidu brojnih specijalizovanih obuka , na osnovu čl.68 Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.glasnikRS “ br.55/2013) i Rešenja Ministarstva prosvete R Srbije.Prva verifikacija je izvršena još 2003.g. za informatičku obuku i engleski jezik.

Na zahtev RTB-a 2008.g škola je verifikovana za specijalizovane obuke :

 • samostalno vodjenje poslovnih knjiga u privrednim društvima , zadrugama i kod preduzetnika
 • samostalno osnivanje i vodjenje preduzetničke radnje i privrednog društva
 • izradu biznis plana
 • obuka za poslovne sekretare
 • preduzetnistvo.

Ove školske godine došli smo na ideju da našim učenicima III i IV razreda ponudimo navedene obuke , besplatno. Nakon akete koju smo uradili i  ponudili roditeljima nasih ucenika saglasnost smo dobili od 121 roditelja.

Od 120 ucenika kiji su se prijavili nakon date saglasnosti , formirano je pet grupa i novembra meseca 2015.počela je realizacija nastave .Predavači su  bili nasi nastavnici Aktiva ekonomske i pravne grupe predmeta. Obuka se završila 1.juna 2016.g.

Na današnjoj svecanoj dodeli sertifikata-uverenja o savladanom programu obuke dobilo je 77 učenika.

 • Obuku za samostalno vodjenje poslovnih knjiga u privrednim društvima , zadrugama i kod preduzetnika završilo je 52 učenika
 • Obuku za samostalno osnivanje i vodjenje preduzetničke radnje i privrednog društva 6 učenika
 •  Obuku za izradu biznis plana 13 učenika
 • Obuka za poslovne sekretare 6 učenika

Prema tome , pored diplome o završenoj srednjoj školi učenici će posedovati i uverenje da su osposobljeni za samostalan rad u oblasti odabrane obuke.

 Posted by at 8:45 pm

Raspored polaganja vanrednih i popravnih ispita u junskom ispitnom roku

 Aktuelno, Vanredni, dopunski i razredni ispiti  Коментари су искључени на Raspored polaganja vanrednih i popravnih ispita u junskom ispitnom roku
јун 082016
 
Datum i vreme polaganjaNaziv predmetaKandidat
Ponedeljak 13.06..2016.g 11:50Srpski jezik i književnostStanković Bojana prav.teh Ir
Ponedeljak 13.06..2016.g 14:30MatematikaGolubović Ana FA IVr popravni
Utorak
14.6.2016.g.
8:45
Engleski jezikKrstić Milica tt-o IIIr
Utorak
14.6.2016.g.
12:30
Osnovi ekonomijeStojanović Marko prav.teh IIIr
Utorak
14.6.2016.g.
13:00
StatistikaTeodosijević Lena tt III r
Utorak
14.6.2016.g.
14:30
Poslovi pravnog prometaStojanović Marko prav.teh IIIr
Utorak
14.6.2016.g.
15:00
Osnovi pravnog postupkaStojanović Marko prav.teh IIIr
Utorak
14.6.2016.g.
15:30
Osnovi matične evidencijeStojanović Marko prav.teh IIIr
Sreda
15.6..2016.g.
13:40
Istorija umetnostiTeodosijević Lena tt III r
Četvrtak
16.6.2016.g.
11:00
Organizacija skupovaKrstić Milica tt-o IIIr
Četvrtak
16.6.2016.g.
13:40
Računarstvo i informatikaStanković Bojana prav.teh Ir
Četvrtak
16.6.2016.g.
13:40
RačunovodstvoGolubović Ana FA IVr popravni
 Posted by at 1:31 pm

PLES MATURANATA : Borski maturanti iz drugog ugla! :)

 Aktuelno, Dokumenti škole  Коментари су искључени на PLES MATURANATA : Borski maturanti iz drugog ugla! :)
мај 242016
 

24.maja. organizovana je šetnja glavnom ulicom Bora i ples maturanata u Anfiteatru Doma Kulture (valcer, tradicionalno kolo i veselo pingvin kolo).Na kraju večeri organizovan je koncert rok grupe u organizaciji Opštine Bor.

 

 Posted by at 9:00 pm