Kolektiv škole

Srpski jezik i književnost

Tatjana Ilić

tatjana.ilic@etsbor.edu.rs

Srpski jezik i književnost

Snežana Antonijević

snezana.antonijevic@etsbor.edu.rs

 

    Poslovna    informatika

Zoran Milojević

zoran@etsbor.edu.rs

Računarstvo i informatika

Boban Ispirović

boban.ispirovic@etsbor.edu.rs

Engleski jezik

Sanja Stojanovski

sanja.stojanovski@etsbor.edu.rs

Francuski jezik

Valentina Popović

valentina.popovic@etsbor.edu.rs

Engleski jezik

Ana Jevremović

ana.jevremovic@etsbor.edu.rs

Engleski jezik

Gordana Mundrić

gordana.mundric@etsbor.edu.rs

Ruski jezik

Stefana Krstić

stefana.krstic@etsbor.edu.rs

Matematika

Natalija Jović

natalija.jovic@etsbor.edu.rs

Istorija

Danijel Spasojević

danijel.spasojevic@etsbor.edu.rs

Geografija

Stojanka Milošević

stojanka.milosevic@etsbor.edu.rs

Biologija

Ivana Bujak

ivana.bujak@etsbor.edu.rs

Biologija

Jasna Barbulović

jasna.barbulovic@etsbor.edu.rs

Psihologija

Milena Jonović

milena.jonovic@etsbor.edu.rs

Hemija

Irena Mitić

irena.mitic@etsbor.edu.rs

Verska nastava

Uroš Živanović

uros.zivanovic@etsbor.edu.rs

 

Istorija umetnosti

Jelena Miletić

jelena.miletic@etsbor.edu.rs

Fizičko vaspitanje

Marko Trutić

marko.trutic@etsbor.edu.rs

Fizičko vaspitanje

Sonja Kiš

sonja.kis@etsbor.edu.rs

Ekonomska grupa predmeta

Zvezdica Pavlović

zvezdica.pavlovic@etsbor.edu.rs

Ekonomska grupa predmeta

Sandra Mirčić

sandra.mircic@etsbor.edu.rs

Ekonomska grupa predmeta

Lidija Milanović

lidija.milanovic@etsbor.edu.rs

Turistička grupa predmeta

Milena Kenić - Prvanović

milena.keniuc@etsbor.edu.rs

Ekonomska grupa predmeta

Irena Filipović

irena.filipovic@etsbor.edu.rs

Ekonomska grupa predmeta

Vidosava Ivanišević

vida.ivanisevic@etsbor.edu.rs

Ekonomska grupa predmeta

Elena Spasić - Mitranović

elena@etsbor.edu.rs

Ekonomska grupa predmeta

Lidija Eskić

lidija.eskic@etsbor.edu.rs

Ekonomska grupa predmeta

Nataša Bojkovski - Jorgovanović

natasa.bojkovski@etsbor.edu.rs

Kuvarstvo

 Juklen Vesna

vesna.juklen@etsbor.edu.rs

Ekonomska grupa predmeta

Saša Biković

sasa.bikovic@etsbor.edu.rs

Poznavanje robe

Sanja Apostolov

sanja.apostolov@etsbor.edu.rs

 

Pravna grupa predmeta

Violeta Čelebić

violeta.celebic@etsbor.edu.rs

Pravna grupa predmeta

Radmila Tomić - Bogdanović

radmila.tomic@etsbor.edu.rs

Muzičko vaspitanje

Milan Dinić

milan.dinic@etsbor.edu.rs

Logika i Filozofija

Ivan Vučković

ivan.vuckovic@etsbor.edu.rs