Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

PodručjeradaTRGOVINA, UGOSTITELЈSTVO I TURIZAM sadrži oblasti:

  • Trgovinu
  • Ugostitelјstvo
  • Turizam

Oblast trgovina

Obuhvata obrazovneprofile / kvalifikacije koje osposoblјavaju učenike za obavlјanje poslova u oblasti trgovine: komercijalnih poslova u trgovinskim objektima, poslovne administracije i komunikacije u trgovinskim objektima, direktnog marketinga, kao i poslova aranžiranja i uređivanja trgovinskog objekta. Aktivni obrazovni profili u ovoj oblasti su: trgovinski tehničar, aranžer u trgovini i trgovac.

Oblast ugostiteljstvo

Osnovna misija ugostitelјstva je dugoročno zadovolјenje društvenih potreba za smeštajem, ishranom i pićem, uz primene posebne tehnike hotelskog i restoranskog poslovanja. Sastoji se od hotelijerstva i restoraterstva, a posebno značajani naglašen deo je oblast gastronomije.

Obuhvata obrazovne profile /  kvalifikacije koje osposoblјavaju učenike za obavlјanje poslova koji vode ostvarivanju osnovne misije ugostitelјstva: kulinarski tehničar, kuvar, poslastičar, ugostitelјski tehničar i konobar.

Oblast turizam

 Turizam je privredna grana koja mnogo lakše od ostalih grana stvara dodatne mogućnosti za povećane zaposlenosti, rast bruto društvenog proizvoda (BDP) i povećanje izvoza. Osnovu turizma kao privredne delatnosti sačinjavaju: saobraćaj, ugostitelјstvo, trgovina, turističke agencije, zanatske i komunalne delatnosti. Turizam ne postoji kao samostalna, nezavisna privredna delatnost već ga čine gore navedene delatnosti.

Obrazovni profil / kvalifikacija koja osposoblјava učenike za obavlјanje poslova: pripreme, izrade, plasiranja, prodaje i realizacije turističkih proizvoda i usluga, poslovne komunikacije i saradnje sa privrednim društvima i različitim organizacijama, organizovanja skupova i drugih usluga, do 2018. godine bio je turistički tehničar, a od 2018. godine u školskom sistemu je pod nazivom turističko – hotelijerski tehničar.