Poslovni administrator

 • Trajanje obrazovanja: 4 godine
 • Broj učenika: 30

Izaberi ovaj obrazovni profil ako:

 • smatraš privlačnim rad u modernim kompanijama,
 • želiš da upoznaš pravne propise,
 • voliš rad na računaru,
 • voliš da organizuješ posao,
 • voliš strane jezike.

Naučićeš:

 • da uspostavljaš kontakt sa poslovnim partnerima,
 • da organizuješ i realizuješ sajmove, stručne kupove, seminare, promocije,
 • da organizuješ službena putovanja,
 • da sastavljaš poslovne izveštaje,
 • da planiraš i pratiš poslovne aktivnosti,
 • da vodiš različite evidencije.

Nastava se odvija u specijalizovanom birou za učenje kroz rad virtuelnog preduzeća.

PREDMETI PO RAZREDIMA:

Opšteobrazovni predmeti:

Razred: I II III IV
Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
Matematika 2 2 2 2
Računarsstvo i informatika 2
Istorija 2 2
Geografija 2
Biologija 2
Likovna kultura 1
Logika sa etikom 2
Sociologija sa pravima građana 2

 

Stručni predmeti:

Razred: I II III IV
Poslovni engleski jezik 2 2 2 2
kancelarijsko poslovanje 3 2 2
Pravo 2 1+1 2 2
Knjigovodstvo 3 2
Drugi strain jezik 2 2 2 2
Ekonomija 2 2 2 2
Poslovna psihologija 2
Poslovna informatika sa elektronskim poslovanjem 3
Kultura jezičkog izražavanja 2
veštine komunikacije 2
Statistika 2
Poslovna i administrativna obuka 4 5
Preduzetništvo 2
Praktična nastava u bloku 30 60 90

Izborni predmeti:

Razred: I II III IV
Građansko vaspitanje / Verska nastava 1 1 1 1
Stručni:  Spoljno trgovinsko poslovanje,Ekonomska geografija, Finansijska analiza, Retorika.

Opšte – obrazovni: Ekologija i zaštita životne sredine, Istorija, Muzička kultura, Izabrani sport.

2 2 2