Put u Poljsku

Upoznaj Evropu 2010
ISAC fond, abortion uz podršku Ministarstava inostranih poslova Republike Finske
i Republike Poljske kao i Ambasada Finske i Poljske u Beogradu, anabolics
objavili su  konkurs za u?enike tre?ih razreda srednjih škola iz
Srbije, da provedu nedelju dana u Finskoj ili Poljskoj u?e?i o
institucijama Evropske Unije, obrazovnim sistemima ove dve zemlje,
kulturi i ljudima.

Konkurs „Upoznaj Evropu 2010“ je zvani?no završen 15. marta 2010.
ISAC fond je primio skoro 800 prijava srednjoškolaca koji su se
prijavili da u?estvuju u sedmodnevnim programima u Finskoj i Poljskoj.
Komisija je pred sobom imala težak posao u odabiru kandidata, uzimaju?i
u obzir izuzetan kvalitet prijavljenih, i to ne samo u školi, ve? i u
vanškolskim aktivnostima.

Ukupno 52
kandidata je prošlo u uži izbor i isti su pozvani na intervju u
ISAC kancelariju u Beogradu. Kona?na lista se sastojati od 40
u?enika, od kojih ?e 20 putovati u Finskoj, a 20 u Poljsku. NAŠ U?ENIK Risti? Sava, iz odeljenja III-4, pravni tehni?ar, ?e ove godine imati ?ast da poseti Poljsku, na inicijativu vodje projektnog tima, profesora engleskog jezika Irine Kagadejev Stevanovi?.

U?enici kre?u avionom u Poljsku 24. maja 2010. godine i vra?aju se 31. maja 2010. godine. Odseda?e u Varsavi i Krakovu u hotelima sa 4 zvezdica “ Novocentrum“ u Varšavi i “ Cracovia“ u Krakovu. U?enici ?e uo?i svog boravka posetiti vladu Poljse, Poljske škole, koncetracioni logor Aušvic, rudnik soli, aqua park, a i ima?e potpuni obilazak ova dva grada. U?enici ?e dobiti i svoj džeparac koji ?e mo?i da troše tokom svog boravka.