Plan nastave u bloku

Nastavni predmetfond ?asovavreme realizacijemesto realizacije
I polugodišteII polugodište
I-4Organizovanje usluga prevoza3024.-30.12.2010.škola, denture turisti?ke agencije
Plasiranje lokalnih turisti?kih ponuda6006.-17.06. 2011.škola, clinic turisti?ke organizacije
I-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objekti, škola
Usluživanje sa prakti?nom nastavom6006.-17.6.2011.ugostiteljski objekti
II-4Agencijsko i hotelijersko poslovanje9008.-12.11.2010.12.-25.04.2011.škola, turisti?ke agencije i hoteli
II-5Kuvarstvo sa prakti?nom nastavom15017.-30.12.2010.30.05.-17.06.2011.ugostiteljski objekti
III-1Finansijsko-ra?unovodstvena obuka3015.-21.04.2011.privredna društva
III-2Sekretarsko poslovanje3030.05.-03.06.2011.Sekretarijat škole
Osnovi mati?ne evidencije3009.- 13.05.2011.PU Bor, Mati?na služba, Centar za socijalni rad, Katastar, škola
Osnovi pravnih postupaka3016.- 20.05.2011.SO Bor, škola. privredna društva
III-3Poslovno-administrativna obuka3015.-21.04.2011.privredna društva
III-4Agencijsko i hotelijersko poslovanje15028.10.-03.11.2010.17.-23.12.2010.17.-31.01.2011.04.-10.05.2011.škola, turisti?ke agencije i hoteli
III-5Prakti?na nastava6016.-27.05.2011.trgovinski objekti
III-6Usluživanje sa prakti?nom nastavom15017.-30.12.2010.09.-27.05.2011.ugostiteljski objekti
Poslasti?arstvo sa prakti?nom nastavom15017.-30.12.2010.09.-27.05.2011.škola, ugostiteljski objekti
IV-1Finansijsko-ra?unovodstv. obuka6013.-17.12.2010.04.-08.04.2011.privredna društva
IV-2Ra?unovodstvo3023.-27.05.2011.privredna društva
IV-3Poslovno-administrativna obuka6013.-17.12.2010.04.-08.04.2011.privredna društva
IV-4Osnovi pravnih postupaka3028.03.-01.04.2011.Sud Bor, škola
Osnovi radnog prava3011.-15.04.2011.Skretarijat škole, PIO Bor