Zašto u stvari ekonomska škola?

Posted Posted in Aktuelno

Ekonomsko-trgovinska škola Bor je tokom poslednjih nedelju dana u?estvovala na sajmovima profesionalne orijentacije u Zaje?aru i Boru. Na sajmovima smo predstavili naše obrazovne profile, arthritis zainteresovanim u?enicima osnovnih škola i  objasnili šta se to kod nas u?i i šta i kako nakon naše škole. Iako u?enici osmih razreda uglavnom upisuju ono što i njihovo društvo, ipak ih savetujemo da dobro […]

Javni poziv

Posted Posted in Aktuelno

Ekonomsko trgovinska škola Bor, adiposity raspisuje Javni poziv za podnošenje ponuda za zamenu stolarija na objektu. Poziv i konkursnu dokumentiaciju možete preuzeti na slede?im vezama: Javni pozivKonkursna dokumentiacijaPitanja i odgovori … 

Evropski dan jezika

Posted Posted in Aktuelno

Savet Evrope je inicirao obeležavanje Evropskog dana jezika 2001. godine i od tada se obeležava zajedno sa Evropskom unijom svake godine 26. septembra. Evropski dan jezika obeležava se širom kontinenta organizovanjem razli?itih manifestacija i aktivnosti.Evropa je bogata jezicima – postoji preko 200 evropskih jezika kao i mnogo drugih jezika kojima govore gra?ani poreklom iz drugih zemalja. Jezi?na raznolikost je važna […]

2. Festival sa međunarodnim učešćem DOK UČIM, GRADIM »TO TEACH IS TO BUILD«

Posted Posted in Aktuelno

Pozivamo Vas da u?estvujete u Me?unarodnom Festivalu za nastavnike  DOK U?IM, impotent GRADIM »TO TEACH IS TO BUILD« koji ?e se održati 4.oktobra 2013. Godine u Srednjoškolskom Biotehni?kom Centru Naklo –, unhealthy Strahinj 99, Naklo, Slovenija. Jedan od glavnih izazova sa kojim se nastavnici danas suo?avaju da se sa velikom pažnjom koncentrišu na kreiranje nastave u skladu sa potrebama i kapacitetima […]

Posted Posted in Aktuelno

 5. Nacionalni sajam virtualnih preduze?a Srbijeodrža?e se 17. i 18. maja 2013. godine u BoruNa sajmu ?e se predstaviti virtuelna preduze?a poslovnih i finansijskih administratora, stuff komercijalista i službenika osiguranja iz svih krajeva naše zemlje.  Posetioci sajma ima?e prilike da se upoznaju sa asortimanom robe i usluga svakog od njih, a preduze?a da svoje sajamsko poslovanje sa fizi?kim i pravnim licima […]

Sajam omladinskih i nevladinih organizacija u Borskom okrugu

Posted Posted in Aktuelno

Sajam omladinskih i nevladinih organizacija u Borskom okrugu u okviru projekta „Mladi su zakon 2012“, cheap održan je 07. nevembra 2012 godine u Narodnoj biblioteci u Boru sa po?etkom u 10h.Sajam omladinskih i nevladinih organizacija u Borskom okrugu organizovan je sa cilje da se mladi iz Borskog okruga upoznaju sa radom omladinskih organizacija i njihovim realizovanim i planiranim aktivnostima.Sajamski štandovi […]

Obeležen Svetski dan turizma

Posted Posted in Aktuelno

Svetski dan turizma obeležava se svake godine sa idejom da se me?unarodna zajednica podseti na važnost turizma u socijalnoj, medic kulturnoj, view politi?koj i ekonomskoj sferi.Svake godine UN pozivaju ljude svih uzrasta i porekl da se uklju?e u proslavu, prescription na odre?enu temu koju definiše Generalna skupština UN. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana turizma je “Turizam i obnovljivi izvori energije“. Ovogodišnja tema […]

Svetski dan turizma

Posted Posted in Aktuelno

? ???????? 27. ???????? 2012.?????? ?? ?????? ?????? ???? ??????? ???? ???????? ??????? ??? ???????. ??? ??????? ????? ?????? ? ???? ????? ? ????????? ??????? ?????????? ????????, denture ????? ? ???????. ??????? ?? ???? ?????????? ? ???????? ? ???????? ???????????? ? ??????? ?? 8-18 ??????.??? ???????? ???? ????????????:???????? ????????? ????????????????? ?????????? ??????? ?????????????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ??? ?? ???????? […]