Dan otvorenih vrata Osnovnog suda u Boru

U okviru obeležavanja Evropskog dana pravde 25. oktobra, sa ciljem jačanja poverenja u sudstvo i pravdu, Osnovni sud u Boru je po 8. put organizovao Dan otvorenih vrata.

Pored građana, Danu otvorenih vrata Osnovnog suda u Boru, prisustvovali su i učenici Ekonomsko trgovinske škole iz Bora,  I-2 i IV-2 razreda, obrazovnog profila pravno poslovni tehničar i njihovi profesori pravnih predmeta Radmila Tomić Bogdanović i Violeta Čelebić.
Tom prilikom učenici su upoznati sa organizacijom rada Osnovnog suda i njegovim nadležnostima, najnovijim Zakonskim izmenama, kao i sa postupcima koji se najčešće vode pred ovim sudom. Na pitanja i zapažanja učenika odgovarali su sekretar i sudije ovog suda, a kao najinteresantniji deo posete, izdvojio se obilazak sudnica i posebno ulazak u sudnicu za krivična dela i razgovor sa nadležnim sudijom za krivice.
Posetu sudu, upotpunio je i susret i razgovor sa jednim od advokata.
Učenici su dobili poziv da i u narednom periodu, mogu sa svojim profesorima kada postoji potreba ili, se ukaže neka posebna prilika, doći i zatražiti savet ili pomoć, uz dobijanje određenih praktičnih radova, koji im mogu koristiti u školovanju, a kasnije i za maturski ispit, ali i za život.
Pogledajte reportažu Televizije Bor kao i fotografije  ove posete…