Stipendiranje učenika završnih razreda

Na osnovu ugovora koji je 09.09.2022. godine potpisan između kompanije ,,Serbia Zijin Copper doo” Bor i 11 srednjih stručnih škola Borskog okruga, Ekonomsko-trgovinska škola iz Bora dobila je 9 stipendija za učenike završnih razreda koje će, na osnovu propisanih kriterijuma, biti raspoređene po obrazovnim profilia na sledeći način:
 • Finansijski administrator (IV1) – 3 stipendije
 • Pravno-poslovni tehničar (IV2) – 2 stipendije
 • Turističko-hotelijerski tehničar (IV3) – 2 stipendije
 • Trgovac (III3) – 1 stipendija
 • Kuvar  (III3) – 1 stipendija
Svaki obrazovni profil se rangira posebno. Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Kriterijumi za stipendije zijina u školskoj 2022/2023. godini

Stipendije se dodeljuju završnim razredima III i IV stepena
1. USPEH
KOEFICIJENTI:
Četvrti stepen:         I razred – 2
                                    II razred – 3
                                    III razred – 5
Treći stepen:            I razred – 4
                                    II razred – 6
Napomena: Bodovanje uspeha učenika vrši se množenjem koeficijenta sa uspehom na kraju svake školske godine i njihovim sabiranjem.
2. TAKMIČENjA U ORGANIZACIJI MPNTR
BODOVI:
REPUBLIČKO TAKMIČENjE:      I mesto – 30
                                                             II mesto – 20
                                                             III mesto – 15
OKRUŽNO TAKMIČENjE:            I mesto – 10
                                                             II mesto – 8
                                                             III mesto – 5
OPŠTINSKO TAKMIČENjE          I mesto – 5
                                                             II mesto – 3
                                                             III mesto – 2
Napomena: Bodovanje ovih takmičenja vrši se sabiranjem bodova po razredima sa najvišeg ranga takmičenja.
3. TAKMIČENjA VAN ORGANIZACIJE MPNTR
BODOVI:
REPUBLIČKO TAKMIČENjE:      I mesto – 10
                                                             II mesto – 5
                                                             III mesto – 3
Napomena: Bodovanje ovih takmičenja vrši računanjem najboljeg plasmana u toku dosadašnjeg školovanja.
4. UČEŠĆE U PROJEKTIMA I ISTRAŽIVAČKIM KAMPOVIMA – 10 bodova
5. SOCIJALNO EKONOMSKI STATUS
Napomena: Kriterijum se primenjuje ukoliko dva ili više učenika imaju isti broj bodova gde će se odlučiti u korist učenika sa nižim socijalno-ekonomskim statusom
TERMINI ZA REALIZACIJU:
 • Do 30.09.2022. godine prijavljivanje učenika i dostavljanje potrebne dokumentacije Komisiji, preko odeljenskih starešina
 • 03.10.2022. g. – sastanak Komisije
 • 04.10.2022. godine do 15,00 časova Komisija objavljuje spisak učenika
 • Od 05. do  07. 10. 2022. godine do 15,00 časova upućivanje žalbi na spisak Komisije
 • Žalbe se upućuju Komisiji za žalbe koju čine: direktor škole, pravnik (skeretar škole), pedagog/psiholog
 • 11. 10. 2022. godine do 15,00 časova rešavanje po žalbama
 • 12. 10. 2022. godine – predaja konačnih spiskova