Projekat Girls Go Circular – cirkularna ekonomija

Učenice naše škole učestvovale su u projektu Girls Go Circular koji podstiče preduzetničke i digitalne veštine kod učenica od 14 do 18 godina kroz učenje o cirkularnoj ekonomiji. Projekat se realizovao kroz obrazovnu platformu u okviru koje su učenice imale priliku da prodube svoja znanja o cirkularnoj ekonomiji uz sticanje digitalnih i preduzetničkih veština. Platforma i kursevi na platformi dizajnirani su tako da uključe učenike u praktične aktivnosti, kako pojedinačno, tako i kroz grupni rad, i osnaži ih da rade na rešenjima za važne društvene i ekološke izazove. Njih trideset sedam prošlo je module za učenje o izazovima vezanim za održivo korišćenje, potrošnju i ponovnu upotrebu prirodnih resursa. To su bile teme poput cirkularne ekonomije i upotrebe plastike, metala, tekstila u modnoj industriji i elektronskih uređaja. Svaka od ovih tema obrađena je u posebnom kursu, a učenice su bilrale temu u sferi svojih interesovanja.
Tokom kursa, učenice su se bavile istraživanjem na internetu, planiranjem kampanja na društvenim mrežama, kreiranjem video zapisa i prezentacija ili razvijanjem poslovnih planova putem modula za učenje. Radile su pojedinačno i u timovima dok je mentor, nastavnik Saša Biković bio tu da im pruži podršku kako bi na kraju učenice stekle međunarodni sertifikat iz teme koja ih interesuje.