Nacionalna platforma za prevenciju i zaštitu od nasilja u školama

Počela je sa radom prva Nacionalna platforma “Čuvam te“ koja predstavlja platformu za prevenciju i zaštitu od nasilja u školama Srbije.
Na platformi se nalaze jako dobri tekstovi, saveti i primeri, pa je preporuka da se svi akteri u obrazovno-vaspitnom radu (zaposleni, učenici i roditelji) upoznaju sa Platformom. Tu se mogu pronaći obuke za zaposlene, obuke za učenike i obuke za roditelje.