Raspored polaganja maturskih ispita za učenike 4. razreda

Raspored polaganja ispita za profil Ekonomski tehničar možete pogledati na sledećem linku: Ekonomski tehničar jun 2020. 

Raspored polaganja ispita za profil Poslovni administrator možete pogledati na sledećem linku: Poslovni administrator jun 2020. 

Raspored polaganja ispita za profil Tehničar obezbeđenja možete pogledati na sledećem linku: Tehničar obezbeđenja jun 2020.

Raspored polaganja ispita za profil Turistički tehničar možete pogledati na sledećem linku: Turistički tehničar jun 2020.