Obrazovni profili za 2019/2020. šk. godinu

FINANSIJSKI ADMINISTRATOR

Izaberi ovaj obrazovni profil

*ako:

 • sebe sutra vidiš na vodećim pozicijama u savremenim kompanijama
 • voliš da upravljaš finansijama i donosiš odluke
 • te interesuje elektronsko poslovanje
 • voliš rad na računaru

*naučićeš:

 • da analiziraš i kontrolišeš finansijsko poslovanje preduzeća
 • da sastavljaš finansijske izveštaje
 • da vodiš evidenciju o kretanju novca
 • da pametno ulažeš novčana sredstva
 • da vodiš knjigovodstvenu agenciju
 • da budeš finansijski menadžer

Nastava se odvija u specijalizovanom birou za učenje kroz rad virtuelnog preduzeća

*trajanje obrazovanja: 4 godine

*broj učenika: 30

Predmeti po razredima:

PRAVNO-POSLOVNI TEHNIČAR

Izaberi ovaj obrazovni profil

*ako:

 • želiš da radiš u kancelariji
 • sebe vidiš kao advokata, sudiju ili inspektora
 • voliš da učestvuješ  u raspravama
 • voliš da radiš sa ljudima
 • želiš da radiš dobro plaćen posao

*naučićeš:

 • da koristiš pravne stručne termine
 • da napišeš presude, žalbe, tužbe
 • da vodiš matičnu knjigu venčanih
 • da napišeš različite vrste ugovora
 • da dokazuješ svoje tvrdnje
 • da napišeš rešenje o godišnjem odmoru
 • vodiš različite evidencije
 • da se baviž krivičnim pospupkom

Nastava se odvija u specijalnim učionicama za učenje, a praksa se obavlja u Sudu, Policijskoj upravi, Gradu, javnim preduzećima …

*trajanje obrazovanja: 4 godine

*broj učenika: 30

Predmeti po razredima:

TURISTIČKO – HOTELIJERSKI TEHNIČAR

Izaberi ovaj obrazovni profil

*ako:

 • voliš putovanja
 • želiš da naučiš više stranih jezika
 • voliš da upoznaješ nove ljude, saznaš više o njihovoj kulturi i zemljama iz kojih dolaze
 • voliš kreativne poslove
 • želiš da razviješ opštu kulturu

*naučićeš:

 • da osmisliš turističke ponude i aranžmane
 • da organizuješ turistička putovanja 
 • da organizuješ i realizuješ kongrese, stručne skupove i sajmove turizma
 • da se staraš o poslovanju hotela
 • da vodiš turističku agenciju
 • da budeš turistički vodič
 • da promovišeš i unapređuješ turizam svoga kraja, a i šire…

Nastava se odvija u specijalizovanom kabinetu za učenje i kroz veliki broj časova praktične nastave van škole (hoteli, turističke agencija, saobraćajna preduzeća…)

*trajanje obrazovanja: 4 godine

*broj učenika: 30

Predmeti po razredima:

KUVAR

Izaberi ovaj obrazovni profil    

*ako:

 • sebe vidiš u jednom od danas najtraženijih zanimanja
 • voliš da eksperimentišeš u kuhinji
 • da imaš priliku da se okušaš u radu u nekom vrhunskom hotelu ili na kruzeru

*naučićeš:

 •  da pripremaš, serviraš i dekorišeš raznovrsna i neobična jela
 • o specifičnostima kuhinja raznih naroda
 • da vodiš restoran

Nastava se odvija u specijalizovanim kabinetima za učenje i kroz veliki broj časova praktične nastave van škole 

*trajanje obrazovanja: 3 godine

*broj učenika: 15

Predmeti po razredima:

TRGOVAC

Izaberi ovaj obrazovni profil  

*ako:

 • želiš da budeš školovan trgovac i imaš prednost pri zaposlenju
 • ako sebe vidiš u nekom od velikih trgovinskih lanaca
 • ako su komunikativan/na i umeš s ljudima

*naučićeš:

 • da privučeš kupce i uspostaviš profesionalan odnos
 • prezentuješ i aranžiraš robu, urediš prodajni prostor i dekorišeš izlog
 • da vodiš trgovisnku radnju

Nastava se odvija u specijalizovanim kabinetima za učenje i kroz veliki broj časova praktične nastave van škole 

*trajanje obrazovanja: 3 godine

*broj učenika: 15 

Predmeti po razredima: