Potrebna dokumenta za upis učenika u I razred šk.2016/2017

Potrebna dokumenta za upis u?enika u I razred šk.2016/2017

  1. Prijava za upis;
  2. Uverenje o položenom završnom ispitu;
  3. Originalno svedo?anstvo o završenoj osnovnoj školi;
  4. Izvod iz mati?ne knjige ro?enih (može biti stariji od 6 meseci);
  5. Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova za odgovaraju?i obrazovni profil.