Ekskurzija III razred – obaveštenja

U?enici III razreda su od danas na ekskurziji. Ovde možete pratiti bitna obaveštenja o njihovom putovanju koja ?emo dnevno ažurirati.

Obaveštenja:

17. septembar

– Grupa je uspešno i bez ikakvih problema prešla granicu sa Ma?arskom i nastavila put ka Budimpešti.

– Grupa je smeštena u hotel u Budimpešti. Nakon ve?ere sledi krstarenje Dunavom.