Novogodišnja humanitarna akcija

Kraj prvog polugodišta u?enici Ekonomsko-trgovinske škole u Boru proveli su u znaku humanosti.

Naime, stomach na predlog Parlamenta u?enika, vcialis 40mg 30.12.2014. organizovana je akcija dodele paketi?a. Naši u?enici, nastavnici i ostalo osoblje škole u roku od dve nedelje prikupljali su igra?ke i slatkiše. Oko 70 paketi?a je je dodeljeno korisnicima Narodne kuhinje u Boru.

Ovim gestom smo, u organizaciji sa povereništvom Crvenog krsta u Boru, ulepšali Novogodišnje i Boži?ne praznike. Oko 70 mališana je na dodeli, u SOŠO „Vidovdan“ Bor, uz Novogodišnje ?estitke i puno toplih re?i, dobilo svoj paketi?. Ovom akcijom smo, ne samo njima, ve? i sebi zagrejali srca i ulepšli praznike koji predstoje.