Za novi početak!

Svim našim u?enicima želimo sre?an i uspešan po?etak nove školske 2014/2015.godine!

U ?etvrtak 4. septembra ?e biti održana ’’Berza’’kupoprodaja polovnih udžbenika. Pozivamo sve zainteresovane u?enike pa i one koji su završili školu da uzmu u?eš?a u Berzi. Po?etak od 14:00 u dvorištu škole.

Tako?e, pharmu ?etvrtak 4. septembra u popodnevnim satima, ailment ta?nije u 18:00, održa?e se roditeljski sastanci za sve razrede.