Vašar humanosti

„Vašar Humanosti“ je projekat koji se realizovao 10. septembra na više lokacija u Boru.

Za cilj je imao da podigne svest mladih i dece o aktivizmu i volonterizmu. Tako?e, erectile projekat je bio humanitarnog karaktera te se sakupljao novac za pomo? obdaništu „De?ja radost“ iz Svilajnca koje je uništeno u poplavama. Na ovom projektu su sara?ivali parlamenti Ekonomsko-trgovinske škole i gimnazije „Bora Stankovi?“.

Projekat „Vašar Humanosti“ je projekat humanitarnog karaktera koji se realizovao 10. Septembra na ?etiri lokacije u Boru. Projekat su podržali Ministarstvo omladine i sporta i Asocijacija za razvoj opštine Bor. U njemu su u?estvovali po petnaest volontera iz Ekonomsko-trgovinske škole i gimnazije „Bora Stankovi?“.  Projekat se sastojao iz ?etiri radionice i to:

1.         Pomozite pesmom – Volonteri su svirali i pevali pesme sa decom. Imali su šešir u koji su posetioci ubacivali novac za pomo? obdaništu u Svilajncu.  Koordinator ove radionice je bila Milica Savi? a volonteri iz Ekonomsko-trgovinske škole na ovoj radionici su bili Katarina Tasi?, doctor Jana Spasovski, ailment Miljan Svrkota, Milan Antonijevi? i Vlada ?or?evi?.

2.         Kupovina slika je da pomognete prilika – Radionica je imala veliku pozadinu Pariza ispred koje su se deca fotografisala. Fotografije je odmah izra?ivala radnja Foto Svar?e, te su deca na licu mesta dobijala svoje fotografije. I ova radionica je imala za cilj da sakupi novac za rekonstrukciju obdaništa. Koordinator ove radionice je bila Jelena Pejovi?, volonteri iz Ekonomsko-trgovinske škole bili su Dragica An?elkovi?, Suzana Baci?, Marijana Markovi?, Teodora Žuri? i An?ela Krsti?.

3.         Preko poligona do kesice bombona – Radionica je bila edukativnog karaktera. Deca su u?ila zašto je zna?ajan timski rad. Radionica se sastojala od poligona preko kojeg su deca vodila volontere koji su imali povez preko o?iju. Time su nau?ili da moraju sa svojim volonterom da budu tim kako bi što uspešnije prešli poligon i osvojili nagradu. Volonteri sa ove radionice su Kristina Jovanovi?, Marija Ili? i Dušan Varga.

4.         Pomo?i može svako, samo treba nau?iti kako – Radionica je bila edukativnog karaktera. Deca su u?ila šta je volonterizam i aktivizam i zašto je to važno. Nakon svih radionica, deca su imala zadatak da na panoima markerima crtaju i pišu poruke deci koja su bile žrtve poplava.

Akciji je prisustvovalo preko 200 mališana koji su bili oduševljeni radionicama. Roditelji su imali samo pozitivne komentare a par mališana je zamolilo da se ne stane sa projektom ve? da se i na dalje realizuju radionice ovog tipa.

 

Tekst pripremila: Jelena Pejovi?, u?enica Ekonomske-trgovinske škole