Akcija „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga!“ osvojila drugo mesto

U oviru programa „Mladi u pokretu“ koji sprovodi Zaje?arska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, apoplectic predstavnici projektnog tima Ekonomsko-trgovinske škole iz Bora, Vladimir Stoji?evi?, Milena ?or?evi? i Petar Goluboiv?  prezentovali su akciju „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“ na seminaru koji se održavao na Grzi u periodu od 15.06.-17.06.2012. godine.

Osim prezentovanja projekta, na seminaru smo vežbali javni nastup, javni govor i debatu, a prvenstveno timski rad, što ?e nam sigurno u budu?e veoma zna?iti. Imali smo sjajne predava?e, koji su nam pomogli da brzo i lako savladamo sve gore navedene veštine i trudili se da naš put evaluacije kroz završni seminar bude što bolji. Znanja ste?ena na seminaru preneli smo na naše vršnjake, u?esnike u projektu, kratkim predavanjima. Osim naše, svoje u?eš?e u projektu su imale i slede?e škole:

Ulepšajmo i ozelenimo! – SŠ ’’Sveti Sava’’, Kladovo,

Baza znanja – Tehni?ka škola, Zaje?ar,

Škola sporta i saradnje – Tehni?ka škola, Bor,

Zeleni kutak za moj odmor – Tehni?ka škola, Knjaževac,

Razumevanjem do jednakosti – Unija srednjoškolaca, Zaje?ar i

?itaonica – SŠ ‘Branislav Nuši?’, Sokobanja

Nakon prezentovanja realizovanih akcija, usledilo je glasanje i Ekonomsko-trgovinska škola je sa akcijom „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“ osvojila je drugomesto, što dokazuje da je akcija uspešno realizovana i da je doprinela pove?anju svesti gra?ana o nasilju, kao velikom socijalnom problemu.

Vladimir Stoji?evi? III-4